BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarząbek Anna Maria (Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie" w Katowicach)
Title
Rola imprez integrujących społeczność regionu śląskiego i katowickiej dzielnicy Zawodzie
Source
Zarządzanie w Kulturze, 2006, t. 7, s. 183-193
Culture Management
Keyword
Instytucje kultury, Kultura, Uczestnictwo w kulturze, Rozwój kultury, Integracja społeczna
Cultural institutions, Culture, Participation in culture, Cultural development, Social integration
Abstract
Niniejsze opracowanie miało na celu wykazanie skali roli placówki kulturalno-oświatowej w procesie integracji społeczeństwa lokalnego. Przedstawiono tu tylko naprawdę znikomy wycinek działalności Miejskiego Domu Kultury "Zawodzie". Placówka ta, działająca nieprzerwanie od 35 lat w katowickiej dzielnicy Zawodzie, służy jej mieszkańcom oraz każdemu, kto zechce skorzystać z jej bogatej oferty programowej, szerokiej gamy imprez edukacyjnych, kulturalnych, oświatowych. Wszystkie te działania oraz projekty realizowane przez MDK "Zawodzie" mają na celu nie tylko upowszechnienie kultury w szerokim tego słowa znaczeniu, ale również pobudzenie członków społeczności do jej aktywnego tworzenia, do tworzenia owych dóbr, które odnosząc się do wartości nadrzędnych za pomocą jak najbardziej realnych i konkretnych środków, integrują tę społeczność i sprawiają, że interakcje i dyfuzje - podstawowe warunki zachowania ciągłości każdej społeczności - zostają spełnione. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Mru, Pomysły na podróż, "Dziennik Zachodni" 30.09.2003.
  2. Ast, But na kokardkę (pomysłowi więźniowie), "Gazeta Wyborcza" 30.09.2003.
  3. B. Sypuła, Niebo w kratkę, "Dziennik Zachodni" 20.12.2002.
  4. P. Gaweł, Prezentów nie zabraknie, "Super Express" 11.12.2003.
  5. P. Gluma, Anioły znowu pomogą, "Dziennik Zachodni" 21.10.2003.
  6. M. Stachura, Dzieci cię potrzebują!, "Nasza Dzielnica" XII 2005.
  7. M. Stachura, Mój anioł stróż, "Arka" 2004, nr 4.
  8. B. Suchodolski, Kształt życia, Warszawa 1982, s. 206-207.
  9. P. Gluma, W wolnej sprzedaży, "Dziennik Zachodni" 3-4.04.2004.
  10. J.H. Turner, Socjologia - koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 1998, s. 10.
Cited by
Show
ISSN
1896-8201
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu