BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziarko Urszula
Title
Krótkoterminowe gminne skrypty dłużne - możliwość emisji w Polsce
Source
Debiuty Ekonomiczne. Rynek pieniężny i kapitałowy, 1999, s. 52-70
Keyword
Papiery dłużne, Krótkoterminowe papiery dłużne, Instrumenty finansowe, Papiery wartościowe, Gmina, Samorząd terytorialny
Debt securities, Short-term debt securities, Financial instruments, Securities, District, Local government
Abstract
Papiery dłużne przedsiębiorstw i miast stanowią w krajach zachodnich istotną część wartości wszystkich papierów wartościowych w obiegu. Stanowią one bezpośrednią konkurencję zarówno dla depozytów, jak i kredytów bankowych. Zamiast zaciągać kredyt w banku przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego emitują papiery wartościowe. Obowiązujący w Polsce system finansów publicznych nie zapewnia w pełni gminom możliwości uzyskania dochodów na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie i rozwój. Gmina zgodnie z Ustawą o finansach publicznych ma prawo emitować papiery wartościowe . Emisja papierów wartościowych jest dla gmin nową możliwością pozyskiwania środków finansowych. Dzięki emitowaniu papierów wartościowych gminy mogą dokonywać wyboru między droższym kredytem bankowym, a być może tańszą emisją papierów dłużnych. Zadaniem banku jest pomoc gminom w przeprowadzaniu emisji; w przeciwnym razie zrobią to konkurencyjne banki zabierając potencjalnych klientów. W każdej gminie występują dwa rodzaje zapotrzebowania na środki finansowe. Są to środki na zaspokojenie występującego niedoboru budżetu gminy oraz na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy. Środki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach (środki długoterminowe) gmina może pozyskiwać z pożyczek, kredytów bankowych oraz poprzez emisję obligacji komunalnych. Natomiast środki na pokrycie niedoboru budżetu gminy są to środki, które gmina mogłaby zdobyć poprzez emisję krótkoterminowych gminnych skryptów dłużnych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Projekt Ustawa z dnia 5 listopada 1998 roku o finansach publicznych, (art. 48, ust.l).
 2. Bień W., Rynek papierów wartościowych, DIFIN, Warszawa 1996.
 3. Projekt Ustawy o finansach publicznych, (art. 113, ust. 1).
 4. Projekt Ustawy o finansach publicznych, (art. 113, ust. 1).
 5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754, art. 2, ust. 1, pkt. 6).
 6. Ustawa z dnia 29 czerwca o obligacjach, (Dz. U. Nr 83, poz. 420, art. 2, ust. 1, pkt. 2).
 7. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 90, poz. 416, art. 21,ust. l.pkt. 5).
 8. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo Wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282, art. 18).
 9. Urbaniak M., Konkurencja dla kredytów i papierów wartościowych, w: Gazeta Bankowa z dnia 23 kwietnia 1995.
 10. Żukowski P., Krótkoterminowe papiery dłużne - commercial papers, w: Bank 12/1995.
 11. Ustawa Prawo o publicznym obrocie, art. 4, pkt. 10,11.
 12. Knap Ł., Alternatywa dla kredytu, w: Gazeta Bankowa z dnia 14 lipca 1996 r.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu