BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adler Marcin, Ceitel Maciej
Title
Warranty - nowy instrument finansowy na polskim rynku kapitałowym
Source
Debiuty Ekonomiczne. Rynek pieniężny i kapitałowy, 1999, s. 71-83, tab., wykr.
Keyword
Rynek kapitałowy, Instrumenty finansowe, Instrumenty pochodne, Rynek akcji
Capital market, Financial instruments, Derivatives, Equity market
Abstract
Polski rynek kapitałowy jest przedmiotem wnikliwych obserwacji szerokiej rzeszy inwestorów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Powodem tych obserwacji, jak się wydaje, z jednej strony jest rosnąca powoli, lecz systematycznie dojrzałość tego rynku. Z drugiej natomiast przyczyną jest jego dynamiczny rozwój. Niewątpliwie ten ostatni czynnik jest spowodowany potrzebą dorównania rozwiniętym rynkom kapitałowym na świecie pod względem za-równo dostępności dla szerokiej rzeszy inwestorów, jak i ilości i jakości dostępnych na nim instrumentów finansowych. Lata 1997 i 1998 przyniosły inwestorom dwa nowe instrumenty rynku kapitałowego. Są nimi kontrakty futures oraz warranty. Zdaniem autorów ma to doniosłe znaczenie, gdyż rola szeroko rozumianych praw (instrumentów) pochodnych jest w świecie znacząca już od lat siedemdziesiątych. Niniejszy artykuł poświęcony jest drugiemu ze wspomnianych instrumentów. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Socha J., Zrozumieć giełdę, Olympus, Warszawa 1994.
  2. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje, wprowadzenie, WIG Press, Warszawa 1997.
  3. Fierla A., Giełdowy rynek opcji na akcje: możliwości rozwoju w Polsce, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 1997.
  4. Encyclopedic Dictionary of Business Finance, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J.
  5. Puławski M., Innowacje finansowe na światowych giełdach terminowych, Wyd. SGPiS, Warszawa 1991.
  6. Warunki emisji i obrotu dla warrantów BRE S.A na indeks NIF, GPW w Warszawie, Warszawa 1998.
  7. Małecki W., Terminowe rynki finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992.
  8. Materiały informacyjne CETO.
  9. Von Rolf Beike, Andreas Potthoff, Optionsscheine. Grundlagen fur gezielten Einsatz an der Bórse, Beck-Wirtschaftsberater im dtv, Nordlingen, 1998.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu