BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pieńkowski Kazimierz (Fundacja Innowacyjnej Gospodarki), Skibicki Jan (Gospodarstwo Sadowniczo-Szkółkarskie SAJSAD w Kurianach koło Białegostoku, Fundacja Innowacyjnej Gospodarki), Pieńkowski Cezary (Politechnika Białostocka)
Title
Produkcja zdrowej i leczniczej żywności oraz pozyskiwanie odnawialnych źródeł energii jako kierunek zrównoważonego rozwoju północno-wschodniej Polski
Healthy and Medicinal Food Production and Use of Renewable Energy Resources as a Direction of Sustainable Development of North-Eastern Poland
Source
Ekonomia i Środowisko, 2014, nr 2 (49), s. 130-144, rys., tab.
Economics and Environment
Keyword
Rozwój zrównoważony, Zdrowa żywność, Żywność ekologiczna, Odnawialne źródła energii, Elektrownie wiatrowe, Elektrownie wodne, Biogaz, Biomasa
Sustainable development, Health food, Organic food, Renewable energy sources, Windfarms, Hydroelectric power station, Biogas, Biomass
Note
summ.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstract
Celem artykułu jest zaproponowanie kierunków działalności gospodarczej zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój polega na wprowadzaniu ładu środowiskowego, gospodarczego i społecznego. Dla północno- wschodniej Polski najbardziej istotne są dwa kierunki: • produkcja zdrowej i leczniczej żywności, • pozyskiwanie odnawialnych źródeł energii. Te działania zmierzają między innymi do zmiany wzorców konsumpcji i produkcji oraz racjonalnego i oszczędnego wykorzystania ograniczonych zasobów naturalnych przy jednoczesnym zapobieganiu degradacji środowiska. Obszary województwa podlaskiego spełniają warunki do prowadzenia takiej działalności. Propozycja produkcji zdrowej i leczniczej żywności oraz pozyskiwania odnawialnych źródeł energii mocno koresponduje z ideą działania władz Unii Europejskiej i Polski oraz znajduje odzwierciedlenie w dokumentach przyjętych przez władze województwa, takich jak: Strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020 i Regionalny program operacyjny województwa podlaskiego 2014-2020 (fragment tekstu)

In the paper two directions of economic development of north-eastern Poland have been presented: • the production of healthy and medicinal food, • use of renewable energy resources. There are the least degraded areas in the north-eastern Poland and that's why Podlasie province is the best for the production of healthy and medicinal food. The following renewable energy resources should be used: photovoltaic systems, small vertical-axis wind turbines and agricultural biogas power plants. The suggested activities have many advantages: • sustainable economic development without degradation of Podlasie province, • creating new jobs (several thousand in the whole province), • new health and leisure centres (using healthy and medicinal food) will be attractive for tourists and sick people from Poland and the abroad. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. T. Borys, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
  2. E. Dąbrowska, Przywracać zdrowie żywieniem, Wyd. Michalineum, Warszawa 2013.
  3. B. Suárez i in. Phenolic profiles, antioxidant activity and in vitro antiviral properties of apple pomace, Food Chemistry, "Elsevier" 2010 t. 120, nr 1, s. 339-342.
  4. M. Nowicki, Dylematy polskiej energetyki w XXI wieku. Materiały konferencyjne "Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego", Białystok 2013, s. 3
  5. C.A. Pieńkowski, The Possibilities of Using Renewable Sources of Energy in Podlaskie Province, "Polish Journal of Environmental Studies" 2010 t. 19, nr 3, s. 537.
  6. T. Ochrymiuk, Ekologiczne i ekonomiczne uzasadnienie instalowania małych farm wiatrowych na terenie województwa podlaskiego, w: Możliwości wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w województwie podlaskim, red. K. Pieńkowski, Wyd. Fundacji Innowacyjnej Gospodarki, Białystok 2010, s. 91.
  7. W. Kruczek, Wiodąca na rynku technologia fotowoltaiczna i wiatrowa. Materiały konferencyjne "Propozycje wdrożeń odnawialnych źródeł energii na obszarze Polski", Wyd. Fundacji Innowacyjnej Gospodarki, Białystok 2012, s. 125-130.
  8. L. Latocha, Produkcja biogazu rolniczego oraz gazu wytlewnego (drzewnego) i ich wykorzystanie na przykładzie doświadczeń kilku krajów Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne "Propozycje wdrożeń odnawialnych źródeł energii na obszarze Polski", Wyd. Fundacji Innowacyjnej Gospodarki, Białystok 2012, s. 73
  9. L. Magrel, Propozycja rozwiązania technologicznego biogazowni produkującej energię elektryczną, w: Możliwości wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w województwie podlaskim, Wyd. Fundacji Innowacyjnej Gospodarki, Białystok 2010, s. 44.
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu