BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skopenko Nataliia (National University of Food Technologies), Hunko Nataliia (National University of Food Technologies)
Title
Destinations of Environmental Restructuring of Ukrainian Food Industry Enterprises
Kierunki ekologicznej restrukturyzacji ukraińskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.1, s. 279-289, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Problemy współczesnej ekonomii
Keyword
Przemysł spożywczy, Przemysł cukrowniczy, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Ekologia
Food industry, Sugar industry, Restructuring of enterprises, Ecology
Note
streszcz., summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
W artykule poruszono główne problemy ekologiczne Ukrainy, w tym przemysłu spożywczego, na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu cukrowniczego. Przeanalizowano problemy gospodarcze, które wpływają na produkcję przyjazną dla środowiska. Na tym tle określono problemy przedsiębiorstw przemysłu cukrowniczego, które powodują pogorszenie sytuacji ekologicznej. Jednymi z najważniejszych są: wysokie koszty materiałowe produkcji, stosowanie fizycznie i etycznie wątpliwych sprzętów i technologii oraz brak urządzeń do oczyszczania. Zbadano czynniki oddziałujące na produkcję ekologicznie czystych wyrobów przemysłu cukrowniczego oraz określono kluczowe kierunki i trendy ekologicznej restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłu cukrowniczego. (abstrakt oryginalny)

This article explores the main ecological problems of Ukraine, food industry enterprises for example sugar industry enterprises. The main economic problems which affect the greening of production are researched. The main problems of sugar industry enterprises which influence the deterioration of ecological situation are formed. The main of them are: high material expenditure of production, use of physically and morally outdated equipment and technologies, and the absence of cleaning equipment. The factors which affect production of ecologically clean products of sugar industry have been researched, and the main directions and trends of ecological restructuring of sugar industry enterprises have been formed.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Boronos V., Ecological and Economic Effectiveness of Waste Recycling Industrial Enterprises, V.M Boronos, I.V Mamchuk, Bulletin of the SSU. Line-economy, 2007, No. 2.
  2. Circulating cooling water system in sugar industry and modern technology of processing of circulating water: Teach book, K.: IPDO NUFT, 2009.
  3. Husyatyn N.A., To the Question of the Ecologisation of Sugar, N.A. Husyatyn, T.N. Black, L.M. Cooper, I.M. Kasian, Collection of scientific articles "Third Ukrainian Congress ecologists with international participation", Kiev, 2011, Tom.2, http://eco.com.ua/ (19.02.2013).
  4. Korchik N.M., Wastewater Treatment Technology of the Food Industry, Proceedings of the IV Intern. Conf. Cooperation for Waste Issues, Kharkov, 2007.
  5. Modern circuits and equipment for processing sugar beets. Transportation, cleaning, getting shavings аnd diffusion juice: Manual, K.: IPDO NUFT, 2006.
  6. Vitvitskyy V., Food Industry: Status and Prospects Valuation work, V.V. Vitvitskyy, A.L. Soloshonok, Economy APC, 2001, No. 7.
  7. Zapolzkiy A.K., Ukraynets A.I., Greening Food Production: A Textbook, K.: High School, 2005.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu