BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malinowski Ireneusz
Title
Funkcjonowanie i perspektywy rezerwy obowiązkowej w Polsce w świetle decyzji Rady Polityki Pieniężnej z 1998 r.
Source
Debiuty Ekonomiczne. Rynek pieniężny i kapitałowy, 1999, s. 119-134, tab.
Keyword
System bankowy, Polityka pieniężna, Rezerwy obowiązkowe banków, Rezerwy bankowe, Banki
Banking system, Monetary policy, Banks obligatory reserves, Bank reserves, Banks
Company
Rada Polityki Pieniężnej
Abstract
Podstawowym aktem prawnym, regulującym w Polsce kwestie związane z rezerwą obowiązkową, jest ustawa o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Zawiera ona najważniejsze zasady stosowania tego instrumentu oraz określa granice, w ramach których Zarząd NBP może wpływać na ich wysokość oraz zasady naliczania i odprowadzania. Aktem, który precyzuje sformułowania ustawowe i określa techniczne reguły działania rezerw jest Uchwała Zarządu NBP w sprawie zasad i trybu naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej z dnia 5 czerwca 1998 roku. Pewne kwestie regulują także inne ustawy między innymi ustawa prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz ustawa o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe z dnia 5 czerwca 1997 roku. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Ustawa o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 140, poz. 938.
 2. Uchwała Nr 10/98 Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie zasad i trybu naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej z dnia 5 czerwca 1998 r., Dz. Urz. NBP 1998, nr 12, poz. 23.
 3. Ustawa - prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. 1997, nr 140 poz. 939.
 4. Ustawa o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe z dnia 5 czerwca 1997 r., Dz. U. 1997, nr 85, poz. 538.
 5. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 23 września 1998 r. w sprawie średniookresowej strategii polityki pieniężnej na lata 1999 - 2003, Mon. Pol. 1998, nr 36, poz. 500.
 6. McCallum B. T., Inflation Targeting in Canada, New Zealand, Sweden, the United Kingdom, and in General, w: Towards More Effective Monetary Policy, McMillan Press Ltd., London 1997.
 7. Inflation Targeting in Selected Countries, w: Quarterly Bulletin Bank of Japan, May 1995.
 8. Svensson L. E., Open-Economy Inflation Targeting, Sveriges Riksbank Working Paper Senes No 52.
 9. Słojewska A., Inflacja 8 - 8,5, w: Rzeczpospolita nr 241/1998 z dnia 14.10.1998 r.
 10. Borio C. E., Monetary Policy Operating Procedures in Industrial Countries, BIS Working Papers No. 40, Basie 1997.
 11. Reserve Reąuirement System and Their Recent Reforms in Major Industrialized Countries: A Comparative Perspective, w: Quarterly Bulletin Bank of Japan, May 1995.
 12. The Single Monetary Policy in Stage Three, European Central Bank, Frankfurt am Main 1998.
 13. http://www.ecb.int, 28.11.1998 r.
 14. Polowczyk J., Zamiast rezerwy obowiązkowej, w: Rzeczpospolita nr 251/1998 z dnia 26.10.1998 r.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu