BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Elżbieta
Title
Koniunktura w przemyśle Polska : wrzesień 2005
Business Survey Poland : September 2005
Source
Koniunktura w przemyśle. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2005, nr 204, 26 s., wykr., tab.
Keyword
Przemysł przetwórczy, Koniunktura gospodarcza, Zatrudnienie, Zapasy
Processing industry, Business trends, Employment, Inventories
Note
streszcz., summ.
Abstract
Koniunktura w przemyśle przetwórczym we wrześniu poprawiła się. Tak jak przed miesiącem poprawa nie była wielka. Ogólny wskaźnik koniunktury zwiększył swą wartość w stosunku do sierpnia o jeden punkt i wynosi +13. Poprawa wynika z większej aktywności przedsiębiorstw publicznych. W tym sektorze wskaźnik koniunktury zwiększył swą wartość o 4 punkty i wynosi +14. Przedsiębiorstwa prywatne informują o pogorszeniu koniunktury. W sektorze prywatnym wskaźnik zmniejszył swą wartość o 2 punkty i wynosi +12. W obu sektorach są to wartości o 5-6 punktów niższe niż przed rokiem. (fragment tekstu)

In September business situation in manufacturing industry improved although as it was the case a month before, the improvement was insignificant. General business indicator increased against it August value by 1 point and amounts to +13. The improvement results from enhanced activity of public companies. In public sector the indicator rose by 4 points and stands at +14. Private companies are informing deterioration of business situation. In private sector the indicator dropped in value by 2 points and amounts to +12. In both sectors the values are 5-6 points lower than last year. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3220
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu