BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Elżbieta
Title
Koniunktura w przemyśle Polska : listopad 2005
Business Survey Poland : November 2005
Source
Koniunktura w przemyśle. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2005, nr 206, 31 s., wykr., tab.
Keyword
Przemysł przetwórczy, Wydatki inwestycyjne, Zatrudnienie, Zapasy
Processing industry, Investment expenditures, Employment, Inventories
Note
streszcz., summ.
Abstract
Koniunktura w przemyśle przetwórczym w listopadzie, zgodnie z oczekiwaniami, pogorszyła się. Ogólny wskaźnik koniunktury przyjął wartość +8 punktów. Większe pogorszenie koniunktury odnotowano w sektorze prywatnym, dla którego wskaźnik koniunktury przyjął wartość +5. Dla sektora publicznego wartość wskaźnika wynosi +10 punktów. W obu sektorach są to wartości niższe niż przed rokiem. (fragment tekstu)

In November as expected before, business situation in manufacturing industry deteriorated. The general business situation indicator amounted to +8 points. More substantial deterioration was recorded in private sector, for which the indicator stood at +5 points. In public sector the indicator value amounted to +10 points. In both sector the values are lower than last year. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3220
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu