BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbaniak Paweł (Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu)
Title
Nie wystarczy pisać, by być dziennikarzem. Ułomności paradziennikarstwa
It is Not Enough to Write to be a Journalist. The Imperfections of Quasijournalism
Source
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2011, vol. 12, nr 1, s. 17-22
Keyword
Dziennikarstwo, Prasa, Rynek instytucjonalny
Journalism, Press, Business to Business (B2B)
Note
summ., streszcz.
Abstract
Artykuł jest próbą zmierzenia się z pytaniem, kim jest "prawdziwy dziennikarz". Stwierdzenie, że jest nim ten, kto przekazuje szerokiej publiczności informacje, kłóci się bowiem z sumieniem obserwatora mediów. Taka definicja razi swoją ogólnością. Konieczne jest więc wskazanie wśród zawodów dziennikarskich całej listy takich specjalności, które zaliczyć trzeba do tzw. paradziennikarstwa, a więc takich, które nie spełniają wszystkich warunków "prawdziwego dziennikarstwa". Artykuł wykazuje ułomności paradziennikarstwa przede wszystkim przez analizę mechanizmów rządzących tzw. dziennikarstwem motoryzacyjnym. Pomocnymi w tym zadaniu okazują się sami dziennikarze piszący o samochodach. Artykuł zawiera bowiem analizę ankiety przeprowadzonej wśród 78 dziennikarzy pism oraz portali internetowych o tematyce motoryzacyjnej. Jej wyniki dają odpowiedź na kilka zasadniczych pytań, m.in. czy respondenci uważają w ogóle siebie za dziennikarzy, jakie główne przeszkody stoją na drodze solidnego wykonywania ich pracy, czy w swej działalności są niezależni, kto ewentualnie stoi na drodze tworzenia obiektywnych przekazów dziennikarskich. (abstrakt oryginalny)

The article aims at answering the question who a "real journalist" is. The statement that a journalist is a person who transmits information to the audience is at odds with media observer's conscience. This definition is first of all too vague. It is necessary to enumerate among journalistic professions these specialties which we should classify as so called quasijournalism and which do not meet all criteria of real journalism. The article points out the imperfections of quasijournalism through an analysis of mechanisms which rule so called automotive journalism. This analysis is possible thanks to the help of 78 journalists (working for motor press and web portals about automotive subjects) who participated in the survey. The results of the questionnaire conducted among them give an answer to some fundamental questions concerning journalistic environment, like for example, whether the respondents consider themselves the journalists, what main problems they have to face in their work, whether they are independent and if not what hinders their objectivity. (original abstract)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1509-5576
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu