BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dąbrowska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Olejniczuk-Merta Anna (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Title
Sustainable consumption as a challenge for 21st century communities
Source
Journal of Management and Financial Sciences, 2010, vol. 3, nr 4, s. 72-87, rys., bibliogr. 32 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Konsumpcja, Konsumpcja zrównoważona
Sustainable development, Consumption, Sustainable consumption
Note
summ.
Abstract
This article considers the opportunities of developing sustainable consumption, which is an integral part of sustained development and at the same time it is a challenge for the communities of the 21st century. It focuses on the presentation of two contradictory tendencies and objectives in modern consumption: consumerism and sustainable consumption, and which follows the search for methods to ensure the development of sustainable consumption. The problem of sustainable consumption has recently become a major issue raised not only by ecologists but also by politicians, scientists and consumer organisations operating both locally and globally. Despite the flow of time, there is still some discrepancy between the theoretical assumptions and implementation of sustainable consumption in practice. Much depends on the consumers themselves. The style of life needs to be changed to consider consumption together with respect and care for the natural environment, other people and future generations. This should result in more conscious consumption decisions. There is a dilemma though: how to reconcile sustainable consumption and the corresponding higher prices or resignation from a number of products, thus limited satisfaction of needs, especially those artificial ones, with growing consumerism. Consumerism results from the desire to meet newer and newer needs, especially those created artificially. That is why, it is more and more important to accumulate wealth (goods and services) without considering the effects of such decisions: social, ecological or individual costs. Special attention has been paid to the problem of the quality of life from the perspective of sustained development as well as the significance of education in the process of the development of sustained consumption. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aleksińska A., Pojęcie jakości życia, http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=231 [12.04.2009].
 2. Barber B. R., Skonsumowani, Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Muza SA, Warszawa 2008.
 3. Baumann K., Jakość życia w okresie późnej dorosłości - dyskurs teoretyczny, http://www.viamedica.pl/gazety/gazetaK/darmowy_pdf.phtml?indeks=9&indeks_ art=69 [10.04.2009].
 4. Bywalec C., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
 5. Campbell A., Converse P., Rodgers W., The quality of American life, Russel Sage Fundation, New York 1976.
 6. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A., E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warsaw 2009.
 7. Dobrzański G., Dylematy trwałego rozwoju, in: Sterowanie ekorozwojem, ed. B. Poskrobko, Vol. 1: Teoretyczne aspekty ekorozwoju, Politechnika Białostocka, Białystok 1998.
 8. Hostyński L., Wartości w świecie konsumpcji, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 2006.
 9. Keating M., Szczyt Ziemi. Globalny program działań, Wyd. GEA, Warsaw 1993.
 10. Kiełczewski D., Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
 11. Kozakiewicz M., Zrównoważona konsumpcja - trendy kształtujące naszą przyszłość, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XB/konsumeryzm.html [12.03.2009].
 12. Łuczka-Bakuła W., Rynek żywności ekologicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw 2007.
 13. New Development in Global Consumer Trends, April 2004, pp. 3-13, www.Datamonitor.com
 14. Oblicza konsumpcjonizmu, red. B. Mróz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warsaw 2009.
 15. Olejniczuk-Merta A., Młodzi konsumenci w procesach transformacji rynkowej, WAiP., Warsaw 2009.
 16. Olejniczuk-Merta A., Konsumenci przełomu XX i XXI wieku, in: Konsumpcja w Polsce 2000-2007, ed. A. Kusińska, A. Olejniczuk-Merta, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warsaw 2008.
 17. Ritzer G., Mcdonaldyzacja społeczeństwa, Muza SA, Warsaw 1999.
 18. Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, Muza SA, Warsaw 2001.
 19. Sachs J., Nasze wspólne bogactwo. Ekonomia dla przeludnionej planety, PWN, Warsaw 2009.
 20. Sitkiewicz K., Stan pragnienia, Oblicza Mac(k)dolaldyzacji, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009.
 21. Sivaraksa S., Przeciwwaga dla konsumpcjonizmu, in: Uważność na targowisku. Globalny rynek i masowa konsumpcja a świadome życie, ed. A. H. Badiner, Jacek Santorski &Co, Warsaw 2004.
 22. Skrzypek E., Czynniki kształtujące jakość życia, http://www.idn.org.pl/Lodz/Mken/Mken 2001/Referaty 2001/14.pdf [8.04.2009].
 23. Słaby T., Poziom i jakość życia, in: Statystyka społeczna, ed. T. Panek, PWE, Warsaw 2007.
 24. Strategy of changes in patterns of production and consumption into those in favour of stable and sustainable development, Ministry of Economy, Labour and Social Policy, Government document approved by the Government on 14 October 2003.
 25. Toffler A., Trzecia fala, Rebis, Poznań 1998.
 26. UN Documents: Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
 27. WBGU, Welt im Wandel, Jahresgutachten 1996, Berlin-Heidelberg-New York 1996
 28. Zalety i wady produktów, GMO, www.gmo.biolog.pl/
 29. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XB/konsumeryzm.html [10.04.2009].
 30. http://www.ine-isd.org.pl/index_ekoherkules.php [5.04.2009].
 31. http://www.un.org.pl/rozwoj/
 32. http://www.dolceta.eu/polska/Mod5
Cited by
Show
ISSN
1899-8968
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu