BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pułkownik Wojciech
Title
System operacji otwartego rynku w Stanach Zjednoczonych
Source
Debiuty Ekonomiczne. Rynek pieniężny i kapitałowy, 1999, s. 169-182, tab., wykr.
Keyword
Rynek pieniężny, Operacje otwartego rynku, Struktura organizacyjna, Papiery wartościowe, Bankowość
Money market, Open market operations, Organisational structure, Securities, Banking
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
W Stanach Zjednoczonych zostały określone pewne wymagania dotyczące walorów, jakie powinny być przedmiotem przetargu na otwartego rynku. Powinno się handlować papierami krótkoterminowymi o różnych terminach płatności, które zapewnią odpowiednią płynność. Do operacji powinni mieć dostęp różni uczestnicy, przykładowo mogą to być banki komercyjne, pozostałe instytucje finansowe a także instytucje niefinansowe. W operacjach otwartego rynku można handlować zarówno papierami rządowymi, walorami instytucji finansowych i niefinansowych. Zwłaszcza obecność podmiotów niefinansowych jest charakterystyczną cechą rynku amerykańskiego w odróżnieniu od większości pozostałych krajów rozwiniętych. Według aktu podstawowego, sekcji 4 i 14, banki mogą handlować bankowymi akceptami, bonami skarbowymi, obligacjami rządowymi i stanowymi, obligacjami gwarantowanymi przez inne rządy, warrantami i różnymi papierami wartościowymi instytucji prywatnych . Jednak nie wszystkie papiery wartościowe nadają się do wykorzystania w operacjach otwartego rynku. Muszą to być tylko papiery, które emitowane są w dużych ilościach. Gdy w grę wchodzą instytucje prywatne, muszą one spełniać określone wymagania bezpieczeństwa, np. być w dobrej kondycji finansowej i posiadać opinię bardzo solidnego dłużnika. Jednak handel odbywa się głównie papierami rządowymi. Są to przede wszystkim: bony skarbowe 3, 6 i 12 - miesięczne (ang. treasury bill - TB), noty skarbowe (ang. treasury note), których termin płatności wynosi od 2 do 10 lat, obligacje rządowe różnego rodzaju, a do 1966 r. w obrocie były jeszcze rynkowe certifikaty dłużne (ang. marketable certificate of indebtedness). (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Axilroad S. H., Transformation to open market operations - developing economies and emerging markets, IMF, Washington 1996.
 2. Wilson S. G., Money markets, Nowy York 1995.
 3. Weintrub R. E., Introduction to monetary economics, The Ronald Press Company, N. Y. 1970.
 4. Axilroad S. H., Transformation of Markets and Policy Instruments for Open Market Operations, IMF Working Paper, Washington 1995.
 5. Open market operations during 1996, Federal Reserve Bulettin June 1997, Federal Reserve Bank of New York, New York 1997.
 6. Akhtar M. A., Understanding Open Market Operations, Federal Reserve Bank of New York, New York 1997.
 7. Harvey C. R., Huang R. D., The impact of the Federal Resene Bank's open market operations, National Bureau of Economics Research, Cambridge 1994.
 8. Kaufmann G. G., The U.S. financial system, Prantice - Hall Inc, New Jersey 1989.
 9. Munn G. G.., Garda F. L., Woelfel CH. J., Encyclopedia of banking and finance, Probus Publishing Company, Cambridge, England 1994.
 10. Federal Reserve Bulletin, Board of Govemors of the Federal Reserve System, Washington 1998, D.C.
 11. Open Market Operations during 1996, Federal Reserve Bulettin June 1997, Federal Reserve Bank of New York, New York 1997.
 12. Louis H., Lee J. H., How market process information: News releases and volatility, forthcoming, Journal of Finance 1993.
 13. Meulendyke A. M., U.S. Monetary policy and Financial Markets, The Federal Bank of New York, New York 1989.
 14. The Federal Reserve System, purposes andfunctions, The Board of Govemors, Washongton D.C. 1994.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu