BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Identyfikacja obszarów dysfunkcyjnych w polisach business interruption (BI)
Identification of Dysfunctional Areas in Business Interruption Policies
Source
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 209-219, tabl., bibliogr. 14 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Ubezpieczenia finansowe, Ubezpieczenia majątkowe, Ochrona ubezpieczeniowa
Financial insurances, Property insurance, Insurance protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule dokonano identyfikacji zjawisk dysfunkcyjnych występujących w ubezpieczeniu business interruption. Na wstępie przedstawiono ogólną charakterystykę polisy business interruption oraz sformułowano własną definicję tego pojęcia. Następnie przy wykorzystaniu danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz wyników badań wtórnych określono szacunkową wielkość rynku BI w Polsce. W ostatniej części artykułu zaprezentowano zewnętrze i wewnętrzne bariery ograniczające wykorzystanie ubezpieczenia business interruption przez polskie przedsiębiorstwa. W zakończeniu wskazano na pewne działania ze strony zakładów ubezpieczeń, których podjęcie mogłoby się w najbliższym czasie przyczynić do dalszego rozwoju tego typu ochrony ubezpieczeniowej na polskim rynku. (abstrakt oryginalny)

The article identifies dysfunction occurring in business interruption insurance. The first part of the paper focuses on general characteristics of business interruption policy, and presents its own definition of the term. Then, using data from the Central Statistical Office and secondary studies, determined the estimated size of the BI market in Poland. The last part of the article shows the external and internal barriers to the use of business interruption insurance for Polish companies. In conclusion identifies some activities on the part of insurance companies, which could take to contribute to the further development of this type of insurance on the Polish market in the next few years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bera A. (2012), Ochrona ubezpieczeniowa w działalności mikro- i małych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 2. Bera A. (2005), Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspierający politykę kredytową przedsiębiorstw wobec odbiorców, Wydawnictwo Fundacja Warta, Warszawa.
 3. Berling-Łapińska E. (1999), Business Interruption, "Business Forum" nr 5.
 4. Bobrek M. (2011), Kluczowe ubezpieczenie, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" nr 2.
 5. Czuba T., Pietrzak J., Szczepaniec M. (2010), Raport z badania syndykatowego, Finanse MŚP 2010: Rynek usług ubezpieczeniowych, Qualifact - Badania rynkowe i doradztwo, Gdańsk.
 6. Domańska D. (2012), Ubezpieczenie utraty zysku w praktyce, Seminarium Ubezpieczeniowe Insurance Meeting Point, Warszawa.
 7. Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania (2009), Zadora H. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 8. Friedel S. (2012), Business interruption - standard dobry dla wszystkich?, Raport Specjalny "Forbes" nr 6.
 9. Jęksa Z. (1999), Ubezpieczenia majątku i zysku firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 10. Kołosowska B. (2008), Świadomość ubezpieczeniowa a świadomość potrzeby bezpieczeństwa, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 7, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Toruń.
 11. Pawłowska-Kłąb U. (2006), Wybrane aspekty wpływające na decyzję przedsiębiorstwa o zawarciu umowy ubezpieczenia kredytu kupieckiego, w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Tomkiewicz E. (red.), Zeszyty Naukowe nr 70, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 12. Polski rynek ubezpieczeniowy 2010 (2011), w: Studia i analizy statystyczne, Błażej M. (red.), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 13. Skibińska R. (2012), Wsparcie dla przedsiębiorstwa w czasie przestoju, "Rzeczpospolita" nr 27.
 14. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu