BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pisarewicz Piotr (Uniwersytet Gdański)
Title
Ochrona klientów kanału bancassurance w produktach ubezpieczeniowo-inwestycyjnych
Customers' Protection in Bancassurance Channel on Insurance and Investment Products
Source
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 235-246, tabl., bibliogr. 16 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Ubezpieczenia, Usługi ubezpieczeniowe, Banki, Ubezpieczenie kredytu
Insurances, Insurance services, Banks, Credit insurance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyzwań oraz aktualnego stanu i opinii organów państwowych w zakresie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych w sieciach bankowych. Artykuł koncentruje się w szczególności na analizie najnowszych uwag i wytycznych przygotowanych w tym zakresie przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wskazane w niniejszym opracowaniu elementy wskazują na wiele praktyk, którymi podmioty oferujące produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne naruszają interes swoich klientów - począwszy od konstrukcji produktów, które są często bardzo złożone, poprzez ryzyko, którym są obarczane przyszłe potencjalne zyski, a na polityce informacyjnej i technikach akwizycji skończywszy. Zagadnienia zostały omówione i przeanalizowane pod kątem potencjalnej implementacji przez zakłady ubezpieczeń i banki. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the challenges and the current state and state authorities are consulted on the sale of insurance products and investment banking networks. The material focuses in particular on the analysis of recent observations and guidelines provided in this regard by the Financial Supervision Commission. Identified in this study suggests a number of elements of practice that providers of insurance and investment products affect the interests of its customers - the design of products, which are often very complex, with a number of risks, which are burdened with the future, the potential benefits and the politics of information and acquisition techniques. The issues have been discussed and analyzed for potential implementation by insurance companies and banks. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń III/2010, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 2. Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń III/2011, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 3. Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń III/2012, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 4. Gwizdała J. (2010), Rozwój bancassurance w Polsce w latach 2007-2009, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 3, Warszawa.
 5. III Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi (2012), Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa.
 6. Komunikat informacyjny z XXI posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 czerwca 2007 r., Warszawa.
 7. Kowalewski O. (1999), Grupy bankowo-ubezpieczeniowe: strategie tworzenia, efektywność, Materiały i Studia NBP nr 95, Warszawa.
 8. List Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego skierowany do podmiotów objętych nadzorem ws. sprzedaży produktów inwestycyjnych, Warszawa, 26.09.2012.
 9. List Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego skierowany do Prezesów Zarządów Banków i Zakładów Ubezpieczeń, Warszawa, 21.02.2012.
 10. Messyasz-Handschke A. (2002), Bancassurance - współpraca czy konkurencja ?, "Bank i Kredyt", kwiecień 2002, Warszawa.
 11. Ministerstwo Finansów o bancassurance i missellingu, "Dziennik Ubezpieczeniowy" nr 40 (3190), 26.02.2013.
 12. Opodatkowanie polisolokat w projekcie ustawy, "Dziennik Ubezpieczeniowy" nr 40 (3190), 26.02.2013.
 13. Pelc P., Bancassurance oczyma KNF, "Gazeta Ubezpieczeniowa", 13.03.2012.
 14. Podstawowe problemy bancassurance w Polsce - raport Rzecznika Ubezpieczonych (2007), Warszawa.
 15. Polski Rynek Bancassurance III Q 2012, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa.
 16. Szczepankowski P.J. (2000), Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu