BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rozumek Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Analiza poziomu rozwoju czeskiego, polskiego, słowackiego i węgierskiego rynku ubezpieczeniowego na podstawie modelu krzywej S
The Insurance Market Development Analysis in Czech Republic, Hungary, Poland and Slovak Republic Based on S-Curve
Source
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 247-259, rys., tabl., bibliogr. 10 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Krzywa S, Ubezpieczenia, Rynek ubezpieczeniowy, Miara zależności
S-Curve, Insurances, Insurance market, Measures of dependence
Note
streszcz., summ.
Country
Czechy, Polska, Słowacja, Węgry
Czech Republic, Poland, Slovak Republic, Hungary
Abstract
Krzywa S to uniwersalny model służący do analizy związków pomiędzy dochodem a poziomem penetracji ubezpieczeniowej. Jego cechy pozwalają na określenie kierunku rozwoju rynku ubezpieczeniowego w badanej gospodarce i określenie bieżącego etapu rozwoju ubezpieczeniowego. Ponadto zastosowanie teorii trychotomii rozwoju ubezpieczeniowego umożliwia zidentyfikowanie typów wzrostu, które wpływają na poziom penetracji. Analiza czeskiego, polskiego, słowackiego i węgierskiego rynku ubezpieczeniowego oparta na modelu krzywej S dowiodła, że znajdują się na etapie stałego wzrostu i wkrótce wkroczą w ostateczny etap - rynków dojrzałych. Jedynym wyjątkiem wśród badanych rynków jest czeski rynek ubezpieczeń non-life wyróżniający się wysokim poziomem penetracji i dochodu. Ponadto analiza wykazała, że we wszystkich badanych krajach brakuje wzrostu instytucjonalnego, zarówno na rynkach life, jak i non-life. Zatem w czasach gorszej koniunktury badane kraje mogą zwiększyć poziom penetracji ubezpieczeniowej. (abstrakt oryginalny)

S-Curve is a versatile model for analyzing the relations between income and insurance penetration. Its characteristics enable researchers to measure a market's course of development. It can be also used to determine the stage of an insurance market development. Besides, application of trichotomy theorem can help to identify the kinds of growth which are influencing the penetration level. Analysis based on the S-Curve proved that Czech, Hungarian, Polish and Slovakian insurance markets are generally in the sustained growth stage and soon shall transit to the ultimate one - mature stage. The only exception is Czech non-life insurance market which is more developed than the other analyzed markets. Besides, the analysis showed that the four countries lack institutional growth in both life and non-life insurance market. Thus in the time of the global financial crisis, the countries can increase the penetration level without any economic growth. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adams E., Andersson. J., Andersson L.-F., Lindmark M. (2005), The Historical Relation Between Banking, Insurance and Economic Growth in Sweden: 1830 to 1998, Swansea, European Business Management School.
  2. Arena M. (2006), Does Insurance Market Activity Promote Economic Growth? A Cross-Country Study for Industrialized and Developing Countries, World Bank Policy Research Working Paper 4098.
  3. Assessment on How Strengthening The Insurance Industry in Developing Countries Contributes to Economic Growth (2006), Final Report, http:// pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADF482.pdf, dostęp dnia 13.02.2013.
  4. Bednarczyk T.H. (2011), Ekonomiczne i instytucjonalne czynniki rozwoju ubezpieczeń, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 4.
  5. Enz R. (2000), The S-Curve Relation Between Per-Capita Income and Insurance Penetration, "The Geneva Papers on Risk and Insurance" vol. 25, no. 3.
  6. Haiss P.R., Sümegi K. (2006), The Relationship of Insurance and Economic Growth - A Theoretical and Empirical Analysis, Emprica, "Journal of Applied Economics and Economic Policy" vol. 35, no. 4.
  7. Kugler M., Ofoghi R. (2005), Does Insurance Promote Economic Growth? Evidence from the UK, Money Macro and Finance (MMF) Research Group Conference 2005, Money Macro and Finance Research Group.
  8. Outreville J.F. (1990), The Economic Significance of Insurance Markets in Developing Countries, "Journal of Risk and Insurance" no. 57(3).
  9. Zheng W., Liu Y., Deng Y. (2009), New Paradigm for International Insurance Comparison: With an Application to Comparison of Seven Insurance Markets, The Geneva Association/IIs Research Awards Partnership.
  10. Zheng W., Liu Y., Dickinson G. (2008): The Chinese Insurance Market: Estimating its Long-Term Growth and Size, "Geneva Papers on Risk and Insurance" vol. 33, no. 3.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu