BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szamrej-Baran Izabela (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Komu zagraża ubóstwo energetyczne?
Who Can Be Touched by the Energetic Poverty?
Source
Ekonomia i Środowisko, 2013, nr 3 (46), s. 149-161, rys.
Economics and Environment
Keyword
Rozwój zrównoważony, Rynek energetyczny, Bezpieczeństwo energetyczne, Efektywność energetyczna, Ubóstwo energetyczne
Sustainable development, Energy market, Energy security, Energy efficiency, Fuel poverty
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie, komu zagraża ubóstwo energetyczne w przekroju przestrzennym oraz demograficznym. Analizowane dane statystyczne dotyczące tego zjawiska pochodzą głównie z Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia Gospodarstw Domowych (EU-SILC) i są udostępnianie przez GUS oraz Eurostat. Analizie poddano najnowsze dane (2011 rok) dla 26 krajów unijnych (bez Irlandii, dla której dane te nie były dostępne). (fragment tekstu)

The term 'energetic poverty' describes a situation when a household faces a problem with keeping adequate home temperature at a reasonable cost. Fighting this kind of poverty is a way of fulfilling concepts of social pillar of sustainable development paradigm for it is a manifestation of concern, not only for the people but also for the economy as well as for the environment. The aim of the paper is to indicate social groups at risk of fuel poverty in spatial, demographic (household's structure) and material aspect. Statistical data for the analysis was aquired from European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) surveys provided by Central Statistical Office (GUS) and Eurostat. Statistical analysis was conducted on most recent data available (2011) for 26 EU Member States (data for Ireland not being available at the time of research). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Stępniak, A. Tomaszewska, Ubóstwo energetyczne, a efektywność energetyczna, Wyd. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2013, s. 6.
  2. I. Szamrej-Baran, Zmienne charakteryzujące ubóstwo energetyczne w krajach UE, w: Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju, red. B. Kryk, Wyd. ZAPOL, Szczecin 2011.
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu