BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bobyk Kzrysztof (Bank Gospodarki Żywnościowej)
Title
Bezpieczeństwo systemów informatycznych w bankowości
Security of computing systems in banking
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 80, s. 20-36, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Bankowość, Systemy informatyczne, Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo informacji
Banking, Computer system, Security, Information security
Note
streszcz., summ.
Abstract
W publikacji przestawiono klasyfikacje zagrożeń stabilnego funkcjonowania bankowych systemów informatycznych oraz szczególne mechanizmy kontroli bezpieczeństwa w kanałach transakcyjnych bankowości elektronicznej. Autor wyraża pogląd iż cele realizowane przez banku powinny być koherentne ze strategią rozwoju informatyki. (abstrakt oryginalny)

the paper presents classification of dangers affecting the operation of banking computer systems, and describes mechanisms used for controlling security of transaction channels in on-line banking. the author reckons, that the banks' goals ought to be consistent with the strategy of development of their computing systems.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gospodarowicz A. (red.), Technologie informatyczne w bankowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
  2. Molski M., Podstawy bezpieczeństwa systemów informatycznych, MSG-Media, Bydgoszcz 1998.
  3. Pilawski B., Bankowość elektroniczna - zagrożenia, ograniczenia i bariery rozwoju, w: Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej" Nr 855, pod red. A. Gospodarowicza, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000..
  4. Rączkiewicz M., Bezpieczeństwo sieci komputerowych, Wyd. fpt, Kraków 1995.
  5. Rekomendacja D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Bankowego, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa 2002.
  6. Stacharska-Targosz J., Techniczne wyposażenie banku, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1999.
  7. Stallings W., Ochrona danych w sieci i intersieci, WNT, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu