BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapiewski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Analiza obligacji strukturyzowanej "DB magiczna trójka"
Analysis of the "DB Magic Three" structured bond
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 80, s. 37-52, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Obligacje
Bonds
Note
streszcz., summ.
Abstract
W publikacji przeanalizowano pierwszą notowaną na polskiej giełdzie obligacji strukturyzowanej, której konstrukcja jest oparta na zmianie wartości indeksów giełdowych, cen metali, indeksu rynku nieruchomości oraz stóp procentowych. Autor stwierdza, iż obligacja charakteryzuje się atrakcyjnością zbliżoną do depozytu bankowego.(abstrakt oryginalny)

the paper analyses the first structured bond quoted at the polish stock exchange. its construction is based on value changes of stock exchange indexes, metal prices, the real estate index and the interest rates. the author states, that the bond's attractiveness more or less equals that of a bank deposit.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Chronicles of the grail quest (komentarz redakcji), "Structured Finance International", Londyn wrzesień/październik 2006 r.
  2. Currency-linked flows boost slim structured note supply (komentarz redakcji), "Euroweek", Londyn październik 2006 r.
  3. Davis H. A., The Definition of Structured Finance: Results from a Survey, "Journal of Structured Finance", Nowy Jork 2005, Nr 11, wyd. 3.
  4. Deutsche Bank AG Londyn, Podsumowanie warunków emisji dla Obligacji Multi Asset Best Strategy, 14 lipca 2006 r.
  5. Deutsche Bank AG, Ulotka informacyjna na temat obligacji "DB magiczna trójka".
  6. Global Best investment-grade debt house: Deutsche Bank (komentarz redakcji), "Euromoney", Londyn lipiec 2006 r.
  7. Koh P., Barx does online equity structured note trading, "Euromoney", Londyn lipiec 2006 r.
  8. Telpner J. S., ASurvey of Structured Notes, "Journal of Structured and Project Finance", Nowy Jork 2004, No. 9.
  9. Tergesen A., Quirkiest Vehicle On The Street, "Business Week", Nowy Jork 20 października 2006 r., wyd. 4010.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu