BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowski Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Najnowsze trendy na rynku dzieł sztuki
The latest art market trends
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 80, s. 53-71, tahb., bibliogr. 74 poz.
Keyword
Rynek sztuki
Art market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W publikacji scharakteryzowano uwarunkowania funkcjonowania rynku dzieł sztuki w kontekście stałego wzrostu znaczenia tzw. inwestycji alternatywnych. Autor prezentując najnowsze trendy na rynku dzieł sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem zmian popytowo - podażowych w Polsce w 2006 r. (abstrakt oryginalny)

the paper describes conditions of operation at the art market in the context of a rising importance of so-called alternative investment. the author presents the latest art market trends with particular emphasis on the changes in demand and supply in 2006.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bard A., Low - priced Art Beats the Masters in the long Run, "Financial Times", z 3 listopada 2003 r.
 2. Biały A., Bankowcy kuszą inwestycjami w sztukę, "Rzeczpospolita", z 8 stycznia 2007 r., s. B5.
 3. Białonowska M., Afrykańskie maski w Paryżu, Art. & Businees, 1-2/2007, s. 100-101.
 4. Białynicka-Birula J., Rola technik aukcyjnych w kształtowaniu cen licytowanych produktów, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 2002, Nr 586, s. 22.
 5. Bołdok S., Powiało optymizmem, Art. & Businees, 1-2/2007, s. 78.
 6. Brewster D., Portrait of a rising market - COLLECTABLES, "Financial Times", z 2 sierpnia 2003 r.
 7. Brewster D., Art - a Classy Asset or a New Asset Class?, "Financial Times", z 14 sierpnia 2006 r.
 8. Caplin L., The Business of Art, Prentice Hall, Paramus 1998.
 9. Cegielski P., Gdzie dwóch się bije... tam Rubens wygrywa, Art. & Businees, 1-2/2007, s. 102.
 10. Chlastała D., Zegarki kolekcjonerskie na aukcjach, "Gazeta Antykwaryczna", 129/130, s. 70-72.
 11. Ciechomski M., Sztuka w kategoriach ekonomicznych, "Forum", 2003, Nr 2, s. 6-9, http://www.mensa.org.pl
 12. Darowny T., Moje terenowe badania nad sztuką, Art. & Businees, 1-2/2007, s. 80.
 13. Davis R., Art. Dealer's Fidel Guide, Capital Letter Press, Jacksonville, Florida 2005.
 14. Dudek M., Wykwintne Cyk, cyk, cyk, Dodatek specjalny do "Gazety Bankowej", Nr 49/2006, s. 6-11.
 15. Finkel J., Where the Blue Chips Fall, Art. & Auction, August 2004, s. 77-83.
 16. Gross D., Paiting for Profits, "Financial Times", z 21 czerwca 2006 r.
 17. Gutner T., Funds to Please the Eye, BusinessWeek, z 14 lutego 2005 r.
 18. Haliżak A., Pojęcie, istota i znaczenie międzynarodowego rynku dzieł sztuki, "Stosunki Międzynarodowe", 2003, Nr 1-2, s. 135-156.
 19. Kasprzak K., Sztuka uliczna - plakat, "Gazeta Antykwaryczna", 129/130, s. 61.
 20. Kochańska H., Wilkowicz Ł., Private Banking, Parkiet, edycja specjalna, marzec 2006 r.
 21. Korzeniowska-Marciniak M., Międzynarodowy rynek dzieł sztuki, Kraków 2001, s. 70-130.
 22. Krakowska M., Zysk ważniejszy od blichtru, Forbes, Dodatek specjalny, październik 2006 r.
 23. Kutner T., Funds to Please the Eye, Businessweek, z 14 lutego 2005 r., s. 88.
 24. Małkowska M., Nowoczesność rośnie w cenę, "Rzeczpospolita", z 3-4 lutego 2007 r., s. B3.
 25. Manager W., Fund Target Art. As New Asset Class, "The Wall Street Journal", z 10 listopada 2004 r., s. D5.
 26. Mazurkiewicz P., Luksus na przegubie, "Rzeczpospolita", z 3-4 lutego 2007 r., s. B2.
 27. Miliszkiewicz J., Fałszywe obrazy dla każdego, "Rzeczpospolita", z 11 stycznia 2007 r., dodatek "Moje pieniądze".
 28. Monet - maker, "The Economist", z 3 czerwca 2006 r.
 29. Myczkowska A., Liczą się zasobny portfel i pozycja społeczna, "Rzeczpospolita", z 16 grudnia 2004 r., s. D3.
 30. Opdyke J., Funds Target Art as New Asset Class, "The Wall Street Journal", z 10 listopada 2004 r., s. D5.
 31. Palmer J., Show me the Monet, "Barrons", z 18 listopada 2002 r., s. 30.
 32. Private Banking, dodatek do tygodnika "Newsweek", październik 2006 r.
 33. Pudłowska A., Rok rekordów, Art. & Businees, 1-2/2007, s. 96-99.
 34. Russell J., Secrets of the Selling Block, "The Wall Street Journal", z 3 listopada 2006 r.
 35. Stearns S., Brokers' Latest Pick: Warhol? - Wealth Managers Now Advise on Art Along With Stocks, "The Wall Street Journal", z 19 sierpnia 2006 r.
 36. Taylor M., Art. Is beating stocks, but it demands patience, "Sunday Morning Post", z 5 grudnia 2004 r.
 37. Weżyk W., Wpogoni za prestiżem, "Poradnik Finansowy", Multi & Business, Warszawa 2006.
 38. Wine D., Art on a fine track, "Financial Times", z 28 października 2001 r.
 39. Wine D., GLOBAL INVESTING: Downturn Paints Bleak Picture for Fine Art, "Financial Times", z 3 maja 2002 r.
 40. Zieliński M., Trendy cenowe na rynkach antykwarycznych w ostatnim ćwierćwieczu, "Gazeta Antykwaryczna", Nr 129/130, s. 66.
 41. http://ww.amr.com z 30 stycznia 2007 r.
 42. http://www.art-online.com/category.aspx?id=727 z 26 stycznia 2007 r.
 43. http://www.thefineartfund.com/ z 25 stycznia 2007 r.
 44. http://www.artnet.com/Magazine/news/artnetnews2/artnetnews7-22-04.asp z 3 lutego 2007 r.
 45. http://s107117993.onlinehome.us/indices.cgi z 23 stycznia 2007 r.
 46. http://www.gabrius.com/ z 1 lutego 2007 r.
 47. http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/stabilizacja;na;rynku;sztuki,185,0,209593.html z 23 stycznia 2006 r.
 48. http://www.art-sales-index.com z 1 lutego 2007 r.
 49. http://www.mutualartholding.com/PricingTrends.html z 2 lutego 2007 r.
 50. http://s107117993.onlinehome.us/indices.cgi z 23 stycznia 2007 r.
 51. http://www/meimosesfineartindex.org z 24 stycznia 2007 r.
 52. http://www.art-sales-index.com/system/index.html z 1 lutego 2007 r. http://www.MutualArt.com z 4 lutego 2007 r.
 53. http://www.polswissart.pl z 2 lutego 2007 r.
 54. http://www.sda.art.pl z 2 lutego 2007 r.
 55. http:/www.desa.art.pl z 29 stycznia 2007 r.
 56. http://www.sothebys.com/ z 5 lutego 2007 r.
 57. http://www.christies.com/home_page/home_page.asp z 6 lutego 2007 r.
 58. http://www.phillipsdepury.com/ z 5 lutego 2007 r.
 59. http://www.bonhams.com/ z 6 lutego 2007 r.
 60. http://www.ubs.com/ z 6 lutego 2007 r.
 61. http://www.zegarkiclub.pl z 4 lutego 2007 r.
 62. http://www.artoffice.com.pl/ z 7 lutego 2007 r.
 63. http://www.borse.it/arte/ z 7 lutego 2007 r.
 64. http://www.doylenewyork.com/default.htm z 8 lutego 2007 r.
 65. http://www.boisgirard.com/ z 8 lutego 2007 r.
 66. http://www.liveauctioneers.com/ z 8 lutego 2007 r.
 67. http://www.freemansauction.com/ z 8 lutego 2007 r.
 68. http://www.lesliehindman.com/ z 8 lutego 2007 r.
 69. http://www.skinnerinc.com/ z 8 lutego 2007 r.
 70. http://www.swanngalleries.com/ z 8 lutego 2007 r.
 71. http://www.artinfo.pl z 29 stycznia 2007 r.
 72. http://www.agraart.pl/ z 29 stycznia 2007 r.
 73. http://www.drloriv.com/advice/artinvest.htm z 6 lutego 2007 r.
 74. http://www.artnet.com/magazineus/news/artmarketwatch/artnetnews12-11-06.asp z 5 lutego 2007 r.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu