BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bachnik Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Podejście procesowe - sposób na sukces, czy nowinka teoretyczna?
The process approach - a way to succeed or a theoretical novelty
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 80, s. 157-168, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kultura organizacyjna, Kompetencje, Orientacja procesowa
Enterprise management, Organisational culture, Competences, Process orientation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W publikacji przedstawiono założenia wykorzystania podejścia procesowego do zarządzania przedsiębiorstwem. Autorka uważa że orientacja procesowa ma duże znaczenie na kształtowanie się struktury kompetencyjnej oraz kultury organizacyjnej przyczyniając się do poprawy konkurencyjności działania przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

the paper presents the principles of process approach to business management. the author reckons, that orientation towards the process is very significant in re-shaping the competence structure and organisational culture, thus contributing to improved competitiveness of business operation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barczak A., Kozina A., Analiza procesowa w jednostkach administracji publicznej, w: Podejście procesowe w zarządzaniu, pod red. nauk. M. Romanowskiej i M. Trockiego, t. I i II, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 2. Czakon W., Zarządzanie łańcuchem wartości na przykładzie przedsiębiorstwa budowlano-montażowego, w: Podejście procesowe w zarządzaniu, pod red. nauk. M. Romanowskiej i M. Trockiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 3. Czuber M., Gołąb P., Nojszewski H., Zarządzanie procesowe w zakładzie ubezpieczeń, w: Podejście procesowe w zarządzaniu, pod red. nauk. M. Romanowskiej i M. Trockiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 4. Durlik I., Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych, Wyd. Naukowo-Techniczne Fundacja Książka naukowo-techniczna, Warszawa 2002.
 5. Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management.
 6. Malec J., Wdrożenie zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie komunikacyjnym, w: Podejście procesowe w zarządzaniu, pod red. nauk. M. Romanowskiej i M. Trockiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 7. Manganelli R., Klein M., Reengineering, PWE, Warszawa 1998.
 8. Muller R., Rupper P., Proces reengineering, Wyd. Astrum, Wrocław 2000.
 9. Nogalski B., Hałaczkiewicz M., Witt J., Restrukturyzacja procesowa w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Oficyna Wydawnicza Ośrodek Postępu Technicznego, Bydgoszcz 1999.
 10. Rummler G., Brache A., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
 11. Szelągowski M., Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi, praca doktorska, SGH, Warszawa 2005.
 12. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu