BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobrzyńska Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Title
Czy Szwecja jest nadal krajem opiekuńczym? Rys historyczny i analiza sytuacji obecnej
Is Sweden still a welfare state? Historical background and an analysis of the present situation
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 80, s. 169-182, tab., wykr., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Państwo opiekuńcze
Welfare state
Note
streszcz., summ.
Country
Szwecja
Sweden
Abstract
Celem publikacji jest przedstawienie reform jakie dokonano w szwedzkim modelu "państwa opiekuńczego" w wyniku trudności gospodarczych w latach 70. i 80. XX wieku. Zdaniem 3 Autorki, iż w wyniku podjętych reform wystąpiła w Szwecji reorientacja modelu "państwa opiekuńczego" przy zachowaniu jego podstawowych zasad. (abstrakt oryginalny)

the objective of the paper is to present the reforms introduced into the Swedish model of the "welfare state" as a result of the economic difficulties of the 1970's and the 1980's. according to the author, as a result of those reforms the Swedish model of the welfare state was re-orientated, while its basic principles remained unchanged.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bielecki J., Państwo opiekuńcze i tak nie przetrwa, "Gazeta Wyborcza" z 12 listopada 1997 r.
 2. Childs M. W., Sweden. The Middle Way, Yale University Press, New Haven 1936.
 3. Generaldirektoratet för Forskning, Social- och Arbetsmarknadspolitik i Sverige - En översikt, Bryssel 1997.
 4. Głąbicka K., Polityka społeczna w Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
 5. Gurfinkel N., Odmieniony krajobraz, "Rzeczpospolita" z 29 marca 1995 r.
 6. Hansson P. A., Folkhemmet, medborgarhemmet, w: Från Fram till folkhemmet, Metodica Press, Solna 1982.
 7. Johansson A. L., Magnusson L., LO. Det andra halvseklet, ATLAS, Stockholm 1998.
 8. Jorberg L., Swedish Economy in a Hundred Years, Swedish Economy, Stockholm 1982.
 9. Kowalik T., Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2000.
 10. Kowalik T., Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa 2005.
 11. Kuhnle S., Perspektiv på velferdsstaten, "Nordisk Socialt Arbete", No. 2, Oslo 1992.
 12. Lindbeck A., Individual freedom and welfare state policy, "European Economic Review", Vol. 32, Brussel 1988.
 13. Lindbeck A., Hur reformera den europeiska välfärdsstaten? Nationella och internationella aspekter, w: Ekonomisk Debatt 1997, årg 25/No. 1, Stockholm 1997.
 14. Magnusson L., Håller den svenska modellen? Arbete och välfärld i en global värld, Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm 2006.
 15. Mitręga D., Czy nadal państwo dobrobytu - zagrożenia i wyzwania dla modelu szwedzkiego, w: E. Okoń-Horodyńska (red.), Socjalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1996.
 16. Myhrman R., Vad gör vi med åldrande arbetskraften?, Institutet för Framtidsstudier, Stockholm 2003.
 17. Nasiłowski M., System rynkowy, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2004.
 18. Rojas M., Sweden after the Swedish Model; From Tutorial to Enabling State, TIMBRO, Stockholm 2005.
 19. Royal Economic Society, "The Economic Journal" (115), Blackwell Publishing, Oxford 2005.
 20. Rybiński M., Dobrobyt albo darmowa zupa, "Rzeczpospolita" z 24 maja 1997 r.
 21. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., "Ekonomia", t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 22. Sandmo A., Ekonomiści o państwie dobrobytu, w: T. S. Edvardsen, B. Hagtvet, Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 23. Sawczuk J., Kryzys państwa socjalnego, "Rzeczpospolita" z 28 marca 1995 r.
 24. SCB, Beräkning av antalet personer som försörjs med sociala ersättningar och bidrag 1990-2003, Stockholm 2004.
 25. Schmid J., Wohlfartsstaaten im Vergleich, 2 wyd., Leske+ Budrich, Opladen 2002.
 26. Stein P., From Capitalist Success to Welfare State Sclerosis, "Cato Policy Analisys", No. 160, Stockholm 1998.
 27. U.S. Department of Labor, Comparative Real Gross Domestic Product Per Capita - Fifteen Countries, 1960-2004, Washington D.C. 2005.
 28. Folketingets EU-Oplysning, Fordeling af offentlige udgifter i 2003, http://www.euoplysningen.dk/fakta/tal/offentlige_udgifter 28 marca 2006 r.
 29. Ministry of Health and Social Affairs 1998, Pension Reform in Sweden, http://www.pension.gov.se 12 grudnia 2005 r.
 30. Sverige - en studie i rött w: Marknadskraften, 2003 http://www.marknadskraf-ten.com/artiklar/ekhist.shtml 28 marca 2006 r.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu