BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jackiewicz Andrzej (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Title
Optymalizacja podatkowa a problemy rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Optimalization of Taxation in the Context of Reliable Book-Keeping
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 68, s. 9-15, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Rachunkowość, Optymalizacja podatkowa, Stawki amortyzacyjne, Handel wierzytelnościami
Accounting, Tax optimization, Depreciation rates, Sale of receivables
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wybranych przykładów optymalizacji podatkowej na tle uwarunkowań prawnych i rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Autor poddaje analizie zmiany stawek amortyzacji i ich wpływ na koszty podatkowe, uproszczone zasady wpłacania zaliczki na podatek dochodowy i sprzedaż wierzytelności. Oryginalność artykułu przejawia się w rozważaniach, które są efektem doświadczeń własnych autora jako biegłego sądowego w procesach gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present selected examples of optimalization of taxation on the background of legal regulations and reliable book-keeping. The author analyzes changes of amortization rates and their infl uence on tax costs, simplified methods of advance payments of corporate income tax and sale of receivables. The novelty of the article is manifested in the considerations which are the effect of author's experience as a judicial expert in judicial business processes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dyr. Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 10.02.2009 r., http://podatki.biz.pl (27.12.2013).
 2. Dyr. Izby Skarbowej w Warszawie, http://podatki.biz.pl (27.12.2013).
 3. Jak rozliczyć stratę ze sprzedaży wierzytelności, "Przegląd Podatku Dochodowego", nr 22 (310) z 20.11.2011 r., wyd. Gofin.
 4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 8: Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowania błędów (2007), w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), t. 1, wyd. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 5. NSA w wyroku z 23.06.2009 r., "Przegląd Podatku Dochodowego" nr 22 (310) z 20.11.2011, wyd. Gofin.
 6. NSA, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, IFPS 3/11, Uchwała NSA z 11.06.2012.
 7. Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 8. Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 9. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (stan prawny 2014 r.).
 10. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.
 11. Ustawa z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu