BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bryndziak Szymon (Uniwersytet Łódzki)
Title
Nadużywanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przez transfer rezydencji podatkowej
Tax Treaties Abuse by Methods of Acquiring Tax Residency
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 68, s. 37-44, bibliogr. 26 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Transfer rezydencji podatkowej, Unikanie opodatkowania, Umowa o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu, Raje podatkowe
Acquiring tax residency, Tax avoidance, Agreement to avoid double taxation, Tax havens
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest prezentacja zjawiska transferu rezydencji podatkowej, przedstawienie podstawowych technik wykorzystywanych w tym celu i problemów, jakie się z tym wiążą. Metodologia badania - Jako metodę badawczą wykorzystano studia literaturowe. Wynik - Wynikiem niniejszego artykułu jest możliwość zakwalifikowania zjawiska transferu rezydencji podatkowej jako potencjalnie dopuszczalnej techniki optymalizacji podatkowej, szczególnie w warunkach braku klauzuli obejścia prawa podatkowego. Oryginalność/Wartość - Artykuł prezentuje wartości poznawcze w zakresie sposobów i technik stosowania metod transferu rezydencji podatkowych oraz minimalizacji obciążeń podatkowych w oparciu o konstrukcje nabywania korzyści umownych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main purpose of this article is to present the phenomenon of acquiring tax residency and description of its role in international tax planning and the place in tax optimization strategies. Design/Methodology/approach - Author has used the literature studies methodology. Findings - The result of this articles, it is possible to classify the phenomenon of transfer tax residence as potentially acceptable tax optimization technique. Originality/value - This paper have cognitive value about techniques for apply international tax optimization methods based on acquiring tax residency. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baker P. (1994), Double Taxation Conventions and International Tax Law. A Manual on the OECD Model Tax Convention on Income and Capital of 1992, London.
 2. Commentaries on the articles of the Model Tax Convention, Model Tax Convention (Condensed Version) OECD 2010, http://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf (4.05.2014).
 3. Cruceru L. (2005), Treaty shopping and the abuse of income tax conventions, Institute of Comparative Law, McGill University, Montreal.
 4. Głuchowski J. (2003), Międzynarodowe prawo podatkowe, w: Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 5. Gomułowicz A., Małecki M. (2010), Podatki i prawo podatkowe, wyd. 5, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.
 6. Investor-State Disputes Arising from Investment Treaties: A Review (2005), UNCTAD Series of International Investment Policies for Development, New York and Geneva.
 7. Kosters B. (2009), Tax Planning, Treaty Shopping and the Tax Administration's Response, "Asia-Pacific Bulletin", International Bureau of Fiscal Documentation, Vol. 15, No. 1.
 8. Krajewska A. (2004), Podatki. Unia Europejska - Polska - kraje nadbałtyckie, PWE, Warszawa.
 9. Krishna V. (2009), Using Benefi cial Ownership to Prevent Treaty Shopping, Tax Notes International, Vol. 57, No. 7.
 10. Larking B., red. (2001), International Tax Glossary, 4th ed., International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam.
 11. Lipowski T. (2004), Raje podatkowe a unikanie opodatkowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 12. Loomer G. (2009), Tax treaty abuse: Is Canada responding effectively?, Oxford University Centre for Business Taxation, Oxford.
 13. Nouel L. (2008), OECD Model Tax Convention on Income and Capital 2008 and Key Features of Member Countries 2008, International Bureau of Fiscal Documentation, Netherlands.
 14. OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, http:/www.oecd.org/tax/treaties/47213736.pdf (25.04.2014).
 15. Panayi Ch. (2007), Double Taxation, Tax Treaties, Treaty Shopping and the European Community, Kluwer Law International, EUCOTAX Series on European Taxation, Netherlands.
 16. Peroni R.J., red. (2012), International Income Taxation, Code and Regulations, Selected Sections, CCH Wolters Kluwer business, Chicago.
 17. Rivier M. (1987), The Fiscal Residence of Companies, General Report, 41st IFA Congress, Brussels, w: Cahiers de Droit Fiscal International, Rotterdam, Vol. 72a.
 18. Stolfa M. (2003), Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne osoby fizyczne, "Monitor Podatkowy", nr 3.
 19. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn. DzU 2012, poz. 361 ze zm.
 20. Vitko V. (2013), The Use of Tax Treaty and Treaty Shopping: Determining the Dividing Line, "Bulletin of International Taxation", No. 67, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam.
 21. van Weeghel S. (1998), The Improper Use of Tax Treaties, Kluwer Law International.
 22. Wyciślok J. (2006), Ceny transferowe,. Przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie dochodów, C.H. Beck, Warszawa.
 23. Yoshimura K. (2013), Clarifying the Meaning of 'Benefi cial Owner' in Tax Treaties, Tax Notes International, Vol. 72.
 24. Zdyb M. (2007), Nadużywanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zjawisko treaty shopping (1), "Przegląd Podatkowy", nr 6.
 25. Wyrok w sprawie Inland Revenue Commissioners v. Duke of Westminster (1936), AC 1, opubl. http://oxfordindex. oup.com (7.05.2014).
 26. Wyrok WSA w Warszawie z 31 maja 2006 r., sygn. akt III SA/WA 983/2006, opubl. LexPolonica nr 1428885.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu