BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Adam (Uniwersytet Szczeciński), Witkowski Paweł (Uniwersytet Szczeciński), Putek-Szeląg Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Funkcja fiskalna i funkcja bodźcowa opodatkowania podatkiem akcyzowym paliw silnikowych w Polsce
The Fiscal and Stimulus Functions of the Excise Tax for Motor Fuels in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 68, s. 57-66, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
System podatkowy, Akcyza, Paliwa płynne
Tax system, Excise duty, Liquid fuels
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Podatki akcyzowe stanowią ważny element systemów podatkowych, stanowiąc jedno z najważniejszych źródeł dochodów podatkowych państwa. Cechą charakterystyczną tej grupy podatków jest fakt, że obciążają one zwykle jedynie wybrane grupy produktów, przez co pozostają one nieneutralne z punktu widzenia konsumenta. Zastosowanie tego typu podatków może znaleźć zatem uzasadnienie w dwóch funkcjach podatków: funkcji fi skalnej oraz funkcji bodźcowej opodatkowania. Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, która z tych funkcji uzasadnia opodatkowanie akcyzą najważniejszego wyrobu akcyzowego w Polsce, jakim jest paliwo silnikowe. Metodologia badania - W celu rozwiązania podjętego problemu przeprowadzono badanie elastyczności cenowej popytu na paliwa z wykorzystaniem standardowej metody OLS. Wynik - Uzyskane dość niskie wartości elastyczności cenowej świadczą o tym, że podatki akcyzowe na paliwa silnikowe pełnią w Polsce głównie funkcję fiskalną.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Excise duties are crucial element of the tax systems because they are one of the most important sources of state income. A characteristic feature of this group of taxes is the fact that they usually are levied only on selected groups of products for which they remain non neutral from the point of view of the consumer. The use of such taxes may be justifi ed by two functions of taxes: fi scal function, and the stimulus function. The purpose of this article is to answer the question which of these functions justify the use excise tax for motor fuels in Poland. Design/Methodolog/approach - In order to solve this problem the authors examined the price elasticity of demand for motor fuel using the standard method of OLS. Findings - According to the result of the survey in Poland the price elasticity of demand for motor fuel is rather low. It means that the excise taxes on motor fuels in Poland mainly serve the fiscal function of taxation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bergstrom T.C. (1982), On Capturing Oil Rents with a National Excise Tax, "The American Economic Review", Vol. 72.
  2. Brons M., Nijkamp P., Pels E., Rietveld P. (2008), A meta-analysis of the price elasticity of gasoline demand. A SUR approach, "Energy Economics" 30.
  3. Graham D., Glaister S. (2004), Road traffic demand elasticity estimates: a review, "Transport Review", Vol. 24, No. 3.
  4. Hughes J., Knittel C., Sperling D. (2008), Evidence of a shift in the short-run price elasticity of gasoline demand, "The Energy Journal", No. 291.
  5. Khachatryan H., Yan J., Casavant K. (2011), Spatial Differences in the Price-Elasticity of Demand for Ethanol, "Journal of the Transportation Research Forum", Vol. 50, No. 3.
  6. Ley E., Boccardo J. (2010), The Taxation of Motor Fuel: International Comparison, World Bank Policy Research Working Paper Series, February 1, No. 5212.
  7. Lin C.C.Y., Prince L. (2013), Gasoline price volatility and the elasticity of demand for gasoline, "Energy Economics", 38.
  8. Pearce D.W. (1991), The Role of Carbon Taxes in Adjusting to Global Warming, "Economic Journal", Vol. 101, Issue 407.
  9. Transport. Wyniki działalności w 2012 roku (2013), Informacje i opracowania statystyczne, GUS.
  10. Wellings R. (2012), Time To Excise Fuel Duty?, IEA Current Controversies Paper, December, No. 39.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu