BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Podatek dochodowy, baza podatkowa a finanse przedsiębiorstwa
Income Tax, Tax Base and Corporate Finance
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 68, s. 105-115, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Wspólna Skonsolidowana Korporacyjna Podstawa Opodatkowania, System podatkowy, Finanse przedsiębiorstwa, Podatek dochodowy
Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), Tax system, Enterprise finance, Income tax
Note
streszcz., summ..
Abstract
Jednym z podstawowych celów prawa wspólnotowego jest zniesienie przeszkód w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, a w szczególności podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Celem publikacji jest ukazanie istoty CCCTB w teorii finansów przedsiębiorstwa i wskazanie na jej znaczenie dla przedsiębiorstw polskich. W opracowaniu przedstawiono istotę podatku w finansach przedsiębiorstwa. Dokonano analizy przychodów podatkowych oraz kosztów podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem przychodów niestanowiących przychodów podatkowych i wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Zapisy projektu dyrektywy CCCTB odniesiono do fundamentalnych teorii finansów przedsiębiorstwa - teorii struktury kapitału. (abstrakt oryginalny)

One of the main objectives to be accomplished by the European Union law is to eliminate barriers to the functioning of domestic market and in particular improve the competitiveness of enterprises. The paper addresses issues relating to tax in corporate finance. Canons of taxation are discussed and special emphasis is placed on principles behind formulating fiscal law provisions (including the EU law). Furthermore, the article presents the results of surveys into the importance of taxation cannons for Polish companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A Common Consolidated EU Corporate Tax Base (2004), Commission Non-Paper to informal Ecofin Council.
 2. Ashton D.J. (1991), Corporate Financial Policy: American Analytics and U.K. Taxation, "Journal of Business Finance and Accounting".
 3. Iwin-Garzyńska J. (2004), Empirical Verification of Depreciation Tax Shield Theory in Conditions of Polish Economy in Transformation, Ekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, kwartalnik, nr 15.
 4. Iwin-Garzyńska J. (2010), Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 5. Iwin-Garzyńska J. (2011), Kapitał i podatki w nauce finansów przedsiębiorstw, "Finanse" nr 4, PAN INoF, Warszawa.
 6. Iwin-Garzyńska J. (2012a), Opodatkowanie kosztu długu przedsiębiorstw a koncepcja Wspólnej Skonsolidowanej Korporacyjnej Podstawy Opodatkowania, w: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, A. Walasiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 7. Iwin-Garzyńska J. (2012b), Wspólna Skonsolidowana Korporacyjna Podstawa Opodatkowania szansą dla przedsiębiorstw polskich, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu., red. nacz. Maria Dragun-Gertner, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń.
 8. Iwin-Garzyńska J. (2012c), Wspólna Skonsolidowana Korporacyjna Podstawa Opodatkowania szansą rozwoju regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 63, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Martin J.D., Cox S.H., McMinn R.D. (1988), The Theory of Finance. Evidence and Applications, The Dryden Press, Chicago.
 10. Modigliani F., Miller M.H. (1963), Corporate Income, Taxes and the Cost of Capital. A Correction, "American Economic Review".
 11. Modigliani F., Miller M.H. (1958), The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, "American Economic Review".
 12. Schall L.D., Haley Ch.W. (1991), Introduction to Financial Management, McGraw-Hill International Editions, New York.
 13. Wspólna korporacyjna podstawa opodatkowania w UE a opodatkowanie dochodu spółek w Polsce (2011), red. H. Litwińczuk, Oficyna Prawa Polskiego, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu