BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witczak Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Szacowanie podstawy opodatkowania w podatkach dochodowych w świetle orzecznictwa NSA - wyniki badań
Considering the Costs in the Estimation of Tax Base in Income Taxes in the Verdicts of Sac - Results of Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 68, s. 117-124, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Transfer rezydencji podatkowej, Podatek dochodowy, Oszustwa podatkowe, Raje podatkowe, Optymalizacja podatkowa
Acquiring tax residency, Income tax, Tax fraud, Tax havens, Tax optimization
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest prezentacja zjawiska transferu rezydencji podatkowej, przedstawienie podstawowych technik wykorzystywanych w tym celu i problemów, jakie się z tym wiążą. Metodologia badania - Jako metodę badawczą wykorzystano studia literaturowe. Wynik - Wynikiem niniejszego artykułu jest możliwość zakwalifikowania zjawiska transferu rezydencji podatkowej jako potencjalnie dopuszczalnej techniki optymalizacji podatkowej, szczególnie w warunkach braku klauzuli obejścia prawa podatkowego. Oryginalność/Wartość - Artykuł prezentuje wartości poznawcze w zakresie sposobów i technik stosowania metod transferu rezydencji podatkowych oraz minimalizacji obciążeń podatkowych w oparciu o konstrukcje nabywania korzyści umownych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main purpose of this article is to present the phenomenon of acquiring tax residency and description of its role in international tax planning and the place in tax optimization strategies. Design/Methodology/approach - Author has used the literature studies methodology. Findings - The result of this articles, it is possible to classify the phenomenon of transfer tax residence as potentially acceptable tax optimization technique. Originality/value - This paper have cognitive value about techniques for apply international tax optimization methods based on acquiring tax residency. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Babiarz S., Błystak L., Dauter B. i in. (2009), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2009, Unimex, Wrocław.
  2. Bortlik K., Dmowski A., Dworczak. R. i in. (2008), Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz, Difin, Warszawa.
  3. Dzwonkowski H., Huchla A., Kosikowski C. (2003), Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz, ABC, 2003, wydanie elektroniczne.
  4. Hanusz A. (2006), Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego, Zakamycze.
  5. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (2012), red. W. Modzelewski, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., Warszawa.
  6. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2010 (2010), red. W. Nykiel, A. Mariański, ODDK, Gdańsk.
  7. Ordynacja podatkowa 2013 (2013), red. H. Dzwonkowski, Legalis, wydanie elektroniczne.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu