BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybek Olga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Przekształcenia spółek handlowych w świetle konsekwencji podatkowych
Transformations of Companies in the Context of Tax Consequences
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 68, s. 145-151, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Prawo podatkowe, Przekształcenia prawne podmiotów gospodarczych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatek od czynności cywilnoprawnych
Tax regulations, Legal transformation of entities, Corporate income tax, Civil Law Action Tax
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Artykuł ma na celu prezentację zagadnień podatkowych związanych z przekształceniami spółek handlowych. Aktualne przepisy prawa podatkowego nie są jednoznaczne, co utrudnia właściwe rozliczenie podatkowe procesu przekształcenia. Metodologia - Wykorzystano analizę aktów prawnych, interpretacji podatkowych oraz badania literaturowe. Wynik - w artykule przedstawiono możliwe interpretacje oraz stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych. Wskazano również pożądane kierunki zmian w istniejących regulacjach. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this paper is to depict tax aspects referring to transformations of companies. Prevailing fiscal regulations are ambiguous and thus the correct tax settlement of transformation process is complicated. Methodology - Tax law analysis, literature studies. Findings - The article presents varying interpretations of the tax authorities and administrative courts. It shows also the desirable direction for changes in the tax law. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 października 2012 r. sygn. IBPBII/1/415-731/12/AŻ.
 2. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 stycznia 2013 r. sygn. IBPBII/1/436-326/12/ MCZ.
 3. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 31 stycznia 2013 r.. sygn. IPTPB2/415-733/12-2/KR.
 4. Karczyński Ł. (2011), Opodatkowanie przekształceń spółek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 5. Nawrot R.A. (2011), Restrukturyzacje przedsiębiorstw. Aspekty podatkowe, Difin, Warszawa.
 6. Nierobisz T., Wacławczyk A. (2010), Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny, C.H. Beck, Warszawa.
 7. Stępień A. (2006), Przekształcenia spółek handlowych, C.H. Beck, Warszawa.
 8. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2013, poz. 1030.
 9. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. DzU 2011, nr 74, poz. 397.
 10. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. DzU 2012, poz. 361.
 11. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j. DzU 2010, nr 101, poz. 649.
 12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. DzU 2012, poz. 749.
 13. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, t.j. DzU 2012, poz. 1314.
 14. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2012 r. sygn. I SA/Wr 208/12.
 15. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2013 r. sygn. I SA/Gd 914/12.
 16. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 stycznia 2011 r. sygn. I SA/ Go 984/10.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu