BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamiak Joanna (Podatkowe Koło Naukowe Unitax), Chendoszko Rafał (Podatkowe Koło Naukowe Unitax), Golec Andrzej (Podatkowe Koło Naukowe Unitax), Jarecka Justyna (Podatkowe Koło Naukowe Unitax), Jastrzębska Diana (Podatkowe Koło Naukowe Unitax), Lechowska Patrycja (Podatkowe Koło Naukowe Unitax), Nowak Agnieszka (Podatkowe Koło Naukowe Unitax), Startek Monika (Podatkowe Koło Naukowe Unitax), Wojciechowska Kamila (Podatkowe Koło Naukowe Unitax)
Title
Wybrane aspekty regulacji podatkowych we wskazanych krajach Europy jako potencjalny czynnik wpływający na emigrację
Aspects of Tax Regulations in Selected Countries in Europe, as a Possible Factor Affecting the Emigration
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 68, s. 153-162, tab., bibliogr. 32 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Opieka socjalna, Prawo podatkowe, Emigracja zarobkowa
Social services, Tax regulations, Economic emigration
Note
streszcz., summ..
Abstract
Praca stanowi porównanie regulacji podatkowych obowiązujących w wybranych krajach Europy. Przedstawiono także warunki opieki socjalnej oraz średni poziom dochodów. Wymienione czynniki mogą być potencjalnymi elementami determinującymi wybór kraju emigracji. Celem pracy było przedstawienie i porównanie obowiązków podatkowych i parapodatkowych mieszkańców wybranych krajów Europy, a także wskazanie najkorzystniejszych kierunków emigracji. W pracy wykorzystano metodę obserwacyjną. (abstrakt oryginalny)

The paper is to compare selected tax regulations in force in selected European countries. Presented as the conditions of welfare and the average level of income. These factors may be potential elements that determine the choice of the country of emigration. The aim of the study was to present and compare the tax obligations and quasi-residents of selected countries in Europe, as well as an indication of the most favorable directions of emigration. The study used an observational method. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=spr_exp_sum&lang=en (14.04.2014).
 2. http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf (14.04.2014).
 3. http://kanzlei-slr.de/index.php/pl/blog-pl/236-firma-niemcy-zalozenie-oraz-obowiazki-podatkowe (14.04.2014).
 4. http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/3573,w_irlandii_obowiazuje_przejrzysty_system_podatkowy.html (14.04.2014).
 5. http://www.arbeitsamt.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=101:otwarcie-fi rmy-&catid=42:samoz atrudnienie&Itemid=60 (14.04.2014).
 6. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Podatki-w-Polsce-11-razy-gorzej-niz-w-Niemczech-3076984.html (14.04.2014).
 7. http://www.blog.usakorporacja.pl/jak-zalozyc-spolke-w-irlandii (14.04.2014).
 8. http://www.citizensinformation.ie (14.04.2014).
 9. http://www.culturalpolicies.net/web/norway.php?aid=515 (14.04.2014).
 10. http://www.destatis.de (14.04.2014).
 11. http://www.dublin.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/y,2013,a,33090,System_podatkowy_w_Irlandii_w_2013_r. html (14.04.2014).
 12. http://www.eurodesk.pl/praca-w-kraju/praca-w-norwegii (14.04.2014).
 13. http://www.kpmg.com/global/en/services/tax/tax-tools-and-resources/pages/corporate-tax-rates-table.aspx (14.04.2014).
 14. http://www.mojawyspa.co.uk (12.04.2014).
 15. http://www.naszlimerick.pl (14.04.2014).
 16. http://www.nav.no (14.04.2014).
 17. http://www.nbp.pl (12.04.2014).
 18. http://www.norwegia.p3c.pl/2010/12/norwegia-czy-warto-zalozyc-wlasna-firme (14.04.2014).
 19. http://www.oecd.org/eco/outlook/macroeconomic_situation.pdf (12.04.2014).
 20. http://www.optymalizacja-zus.org/jak-zalozyc-firme-w-wielkiej-brytanii (14.04.2014).
 21. http://www.pracawnorwegii.biz/legalna-praca-w-norwegii (14.04.2014).
 22. http://www.skarbiec.biz/gospodarka/10_09_2012_wiadomosci.html (11.04.2014).
 23. http://www.skatteetaten.no/pl/International-Polska/Felles-innhold-benyttes-i-flere-malgrupper/Artykuy/Ile-podatku- i-skadki-na-ubezpieczenie-spoeczne-musisz-zapaci-w-2013-roku (14.04.2014).
 24. http://www.ssb.no (14.04.2014).
 25. http://www.twojsukcesuk.co.uk/index.php/biznes-i-finanse/biznes-i-finanse-nowe/wlasna-firma/2711- samozatrudnienie-w-uk-podatki-i-skladki-w-roku-2013-2014 (16.04.2014).
 26. http://www.visitnorway.com (14.04.2014).
 27. http://www.webarchive.nationalarchives.gov.uk (14.04.2014).
 28. http://www.zwrotpodatku.pl/irlandia.php (14.04.2014).
 29. https://www.gov.uk/corporation-tax-rates (14.04.2014).
 30. Jak to zrobić... biznes w innym kraju Unii, "Gazeta Prawna" Zeszyt 3.
 31. Czarnik M., Kot M., Urbański J. (2012), Polityka prorodzinna w wybranych krajach Unii Europejskiej. Przegląd stosowanych rozwiązań, Raport Fundacji Republikańskiej, Warszawa.
 32. Nowak L. (2013), Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2012, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu