BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurski Krzysztof R. (Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu), Radota Anna (Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu)
Title
Telekomunikacja jako narzędzie w branży turystycznej
Telecommunications as a Tool in the Tourism Industry
Source
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2011, vol. 12, nr 2, s. 29-34, przypisy
Keyword
Usługi turystyczne, Telekomunikacja, Internet, Efektywność
Tourism services, Telecommunication, Internet, Effectiveness
Note
summ., streszcz.
Abstract
Rozwój technologii cyfrowej zainicjował przełom w komunikacji interpersonalnej i między instytucjami oraz przedsiębiorstwami. Zastosowane narzędzia ułatwiają, między innymi, działalność w gospodarce i obniżają jej koszty. Dotyczy to również branży turystycznej, która może poprawiać wyniki marketingu i lepiej docierać do potencjalnego turysty. Ten ostatni z kolei otrzymuje nie tylko narzędzia kontaktu z przedsiębiorstwem turystycznym na odległość, ale też korzystania z coraz liczniejszych baz danych i doświadczeń innych klientów, zamieszczanych w Internecie. Im więcej wykorzystanych instrumentów telekomunikacyjnych przez przedsiębiorstwo, tym lepsze może ono osiągać wyniki ekonomiczne. (abstrakt oryginalny)

The development of a digital technology has initiated a turn in an interpersonal communication and among institutions and enterprises as well. Applied tools facilitate, among other things, an activity in economy and cut its costs. This concerns also tourist business which can improve results of marketing and get a potential tourist better. This last one receives in turn not only contact tools with a tourist enterprise in a distance, but also uses from more and more numerous databases and experiences other customers, placed in Internet. Them more used telecommunications instruments by the enterprise, so it can achieve better economic results. Presented theoretical analysis and the observation of tourist enterprises indicates that the consciousness of potential tourists increases regarding a possibility of reservation and a recognition of regional offer with use of distributional-informational telecommunication channels and use of telecommunications services by tourist dealers. The value of virtual market of tourist services grows also, and an access to advanced telecommunication services serves in many tourist enterprises for promotion and sale of services. There is visible increasing tourists' demand of services whose an inseparable supporting and simultaneously complementary elements are telecommunication services (e.g. their easy and broad access in room, and in hotel building as well). Currently a channel of traditional (telephone and fax) telecommunication and a direct selling are most important channels of the reservation of tourist services. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. D. Szostak, Usługi telekomunikacyjne w marketingowej koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstwa hotelarskiego, Szczecin 2004, s. 157-158.
  2. K.R. Mazurski, Geneza i przemiany turystyki, wyd. 2,Wrocław 2008.
  3. J. Moskała, UMTS, czyli biuro (podróży) jak na dłoni, "Rynek Turystyczny" 2000, nr 23-24, s. 36-37.
  4. D.T. Dziuba, Komputerowe systemy rezerwacji, "Aktualności Turystyczne" 1999, nr 5, s. 10-11.
  5. G. Urban, Public relations on-line, [w:] INTERNET. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2001, s. 453-457.
  6. B. Bishop, Marketing globalny ery cyfrowej, Warszawa 2001.
  7. J. Altkorn, Marketing w turystyce, Warszawa 1998, s. 20-22.
  8. T. Szapiro, R. Ciemniak, Internetowa strategia firmy, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1509-5576
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu