BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gostomczyk Waldemar (Politechnika Koszalińska)
Title
Ekonomiczne i prawne problemy tworzenia rynku odnawialnych źródeł energii
Economic the and Legal Problems Creating of Market of Renewable Energy Recourse
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2008, nr 12, s. 39-49, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Energia odnawialna, Biopaliwa, Biomasa
Renewable energy, Biofuels, Biomass
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł opisuje problematykę rynku biopaliw, biomasy i wykorzystania odnawialnych źródeł energii jako alternatywne paliwo w gospodarstwie i energetyce. Elementem wsparcia tego rynku są opisane zielone i czerwone certyfikaty oraz dopłaty do upraw energetycznych. (abstrakt oryginalny)

The article describes the problems of market of Renewable sources Energy and possibility of his development in the closest summers. To favour this legal settlement should stable how and profitable economic reports for manufacturers. They are the important element of created market green and red certificates, which across Freight Energetistic Exchange become with element of financial turn. On development of created market the biopaliw calculate first of all the farmers which would can use their productive supplies and to enlarge across market of biomass the earnings. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Muras Z.; Wsparcie rozwoju rozproszonych źródeł energii poprzez narzędzia regulacji - zielone i czerwone certyfikaty, Urząd Regulacji Energii, Departament Przedsiębiorstw Energetycznych, Warszawa 19 kwietnia 2007.
  2. Wieczorek T.; Funkcjonowanie polskiego systemu certyfikacji energii elektrycznej, Seminarium KAPE "Integracja generacji rozproszonej ze strukturami KSE", Warszawa, 19 kwietnia 2007.
  3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006.
  4. Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 marca 2008r. w sprawie plonów referencyjnych roślin energetycznych w 2008r. (Dz. U. Nr 44 poz. 267.
  5. Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99 poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 44 poz. 262.
  6. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. wraz z licznymi nowelizacjami.
Cited by
Show
ISSN
2300-1232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu