BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korczak Jerzy (Politechnika Koszalińska), Woźniak Dariusz (Politechnika Koszalińska)
Title
Zastosowanie nowoczesnego e - learningu i multimediów w edukacji
The Modernity of E- Learning and the Multinedia in Education
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2008, nr 12, s. 75-90, rys., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Zdalne nauczanie, Techniki komputerowe, Internet, Multimedia, Nauczanie hybrydowe
e-learning, Computer techniques, Internet, Multimedia, Blended learning
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono niektóre aspekty nauczania e-learningu. z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych i urządzeń multimedialnych. Poddano analizie ewolucję e-learningu, podstawowe zastosowanie multimediów w nauczaniu i ich wpływ na jakość i aspekty kształcenia. (abstrakt oryginalny)

This article presents chosen aspects of education and teaching with usage of modern didactic means, so- called e- learning, like : television, broadcasts, network, teleconferences and applications of computer programs, multimedia-virtual presentations. The role of such modern didactic means and their influence on the intensification and modernity of teaching had undergone analisis. We cannot use these without clearly directed aims and contents, though. Not to mention coherent methods of education and, finally, supervision or control. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarek J., Media w nauczaniu, Wyd. Mikom, Warszawa 2002.
 2. Bogusz J., Metody aktywizacji studentów w procesie dydaktycznym szkoły wyższej, Wyd. PWN. Warszawa 1975.
 3. Chudy W., Nowoczesna edukacja kadr oficerskich, Przegląd Wojsk Lądowych nr 11/2004 (545), Wyd. Wojsk Lądowych. Warszawa 2004.
 4. Jarmuszko S., Podstawy pedagogiki w kształceniu oficerów, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002.
 5. Korczak J.,Terebecki M.,Kołodziejczyk B.,Założenia budowy i rozwoju platformy kształcenia na odległość na współczesnej uczelni wyższej,Wyd. ORGMASZ,Warszawa, 2008.
 6. Lewowicki T., Indywidualizacja kształcenia. Dydaktyka różnicowa. Warszawa 1980.
 7. Mobitzer J., Adaptacyjny mikrokomputerowy system kontroli wiedzy studentów, Wyd. WSP Kraków 1992.
 8. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2003.
 9. Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1999.
 10. Serdyński A., Podmiotowość w pedagogice informatyczno-medialnej wobec wyzwań globalnego społeczeństwa informacyjnego, Uniwersytet Szczeciński.
 11. Siemienecki B., Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej, UMK, Toruń 1999.
 12. Skrzydlewski W., Kształcenie multimedialne w systemie edukacyjnym szkoły wyższej, Poznań 1983.
 13. Woźniak D., Królikowski D., Nauczanie na odległość - kierunki rozwoju.
 14. Krajowa Konferencja Naukowa "Nowe technologie w kształceniu na odległość" Monografia Wydziału Mechanicznego. Wydawnictwo Uczelniane PK, Koszalin - Osieki, 2005.
 15. Woźniak D., Królikowski T., Bałasz B., E-learning w nauczaniu jako technologia postępu edukacyjnego, II Krajowa Konferencja Naukowa "Nowe technologie w kształceniu na odległość" Monografia Wydziału Mechanicznego. Wydawnictwo Uczelniane PK, Koszalin - Osieki, 2006.
 16. Woźniak D., Królikowski T., Aspekt kontroli i oceny w nauczaniu, II Krajowa Konferencja Naukowa "Nowe technologie w kształceniu na odległość" Monografia Wydziału Mechanicznego. Wydawnictwo Uczelniane PK, Koszalin - Osieki, 2006.
 17. Woźniak D., Nowoczesne technologie informatyczne w procesach zarządzania wiedzą w organizacji, Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Nowoczesne koncepcje marketingu i zarządzania", Wydział Cybernetyki WAT. Materiały konferencyjne - Wydawnictwo WAT, Warszawa, 2007.
 18. Woźniak D., Korczak J., Informatyzacja logistyki wojskowej, I Międzynarodowa Konferencja. Wybrane aspekty funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy, Koszalin 2005. Monografia Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej nr 131, Koszalin.
 19. Woźniak D., Korczak J., Logistyczne systemy informatyczne. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Zarządzanie organizacjami gospodarczymi- koncepcje i metody. Łódź 2005, Monografia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 2006 tom 2.
 20. Woźniak D., Nowoczesne środki dydaktyczne w szkoleniu kierowców. Przegląd Wojsk Lądowych nr 3/2006 (561), Wydawnictwo Wojsk Lądowych, Warszawa, 2006.
 21. Żegnałek K., Dydaktyka edukacji obronnej, Wyd. Adam Marszałek. Toruń 2002.
 22. http://pl.wikipedia.org/wiki/E-learning.
 23. www.tu.koszalin.pl
Cited by
Show
ISSN
2300-1232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu