BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marczak Mirosław (Politechnika Koszalińska)
Title
Skuteczność działań władz samorządowych Pomorza na rzecz rozwoju turystyki
Effectivenes of the Activities Pursed by the Local Government Authories of Pomerania for the Development of Tourism
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2008, nr 12, s. 107-118, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Turystyka, Samorząd terytorialny, Rozwój turystyki, Infrastruktura turystyczna
Tourism, Local government, Tourism development, Tourism infrastructure
Country
Pomorze
Abstract
W niniejszym opracowaniu przedstawiono koncepcję badania skuteczności działań władz samorządowych Pomorza, podejmowanych na rzecz rozwoju funkcji turystycznej. Według kolejności analizowanych zagadnień w artykule ukazano: - proces selekcji (doboru) jednostek samorządowych do badań, - istotę skuteczności, jako jednej z postaci sprawnego działania, ocenianego z punktu widzenia zbliżania się do wyznaczonego celu, - etapy badania skuteczności działań władz badanych jednostek samorządowych, podejmowanych na rzecz rozwoju turystyki, na tle kształtowania się przyjętych mierników jej oceny w latach 1998-2004. (abstrakt oryginalny)

The present thesis serves to analyse the effectiveness of the activities pursued by the local government units in question to the benefit of the development of tourism. Effectiveness is one of the forms of the efficiency of the actions evaluated with the respect of reaching the goal that was intended. It constitutes the basis for this evaluation. The area of research covered by the present thesis is one of the seven Polish tourist macro-regions delineated by the Institute of Tourism: the Region of the Baltic Sea Coast and the Pomeranian Lake District (Pomerania). The overriding goal of the thesis is an attempt to make an evaluation of the effectiveness of the activities undertaken by local government units for the development of tourism. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barteczko K., Grabowski J., Wrzosek A., Analiza przewag konkurencyjnych polskich regionów na europejskim rynku turystycznym, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie, Warszawa 2003.
 2. Bochiński J., Zawadzki J., Polska. Nowy podział terytorialny. Przewodnik encyklopedyczny, Świat Książki, Warszawa 1999.
 3. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1998.
 4. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1975.
 5. Marczak M., Rola turystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa zachodniopomorskiego, (w:) Wybrane problemy integracji europejskiej i regionalnej oraz zarządzania, "Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania", nr 5, Politechnika Koszalińska, Koszalin 1999.
 6. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw, Monitor Polski Nr 20, poz. 325.
 7. Rocznik statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2004.
 8. Sobczak M., Statystyka, PWN, Warszawa 1997.
 9. Sobolewski K., O pojęciu skuteczności i pojęciach związanych, Politechnika Koszalińska, Koszalin 1998.
 10. Szwichtenberg A., Borzyszkowski J., Dyskusja nad miernikami funkcji turystycznej miejscowości, "Problemy Turystyki", nr 1-2/2000.
 11. Szwichtenberg A., Walory środowiska przyrodniczego - szansą dla rozwoju nowych form turystyki na Pomorzu Zachodnim, (w:) Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. II Środowisko abiotyczne, praca zb. pod red. R.K. Borówki i A. Witkowskiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 12. Szwichtenberg A., Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Monografia Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Nr 121, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2006.
 13. Turystyka polska w 2005 r. Układ regionalny, Ministerstwo Gospodarki, Instytut Turystyki, Warszawa, 2006.
 14. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Dz.U. 98, Nr 96, poz. 603.
 15. Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
 16. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa 1972.
Cited by
Show
ISSN
2300-1232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu