BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piocha Stanisław (Politechnika Koszalińska), Radlińska Kamila (Politechnika Koszalińska)
Title
Konkurencja i konkurencyjność sektora banków komercyjnych
Competition and Competitiveness of Sector of Commercial Bank
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2008, nr 12, s. 119-132, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Konkurencja, Konkurencyjność, Sektor bankowy, Banki komercyjne
Competition, Competitiveness, Banking sector, Commercial banks
Note
streszcz., summ.
Abstract
Banki komercyjne w Polsce podjęły działania zmierzające do polepszenia konkurencyjności, dowodem na to są m.in. zmiany w wielkości aktywów i kapitałów. Konkurencyjność działalności banków mierzona tradycyjną miarą tj. marżą odsetkową NIM wykazała także tendencję wzrostową. Niniejszy referat jest jedynie wprowadzeniem do powyższego zagadnienia. Przedstawione obliczenia stanowią podstawę do dalszych rozważań i analiz w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Operations taken have contributed to their growth of competitiveness by polish commercial banks. Changes in largeness of asset and doubts do not leave capitals, that process of conversion is concentrated on scaling up of polish competitiveness of bank. Competitiveness of activity of bank gauged traditional measure net interest margin it has exerted upward trend distinctly. It does not exhaust the present abstract theme, but there is input to above-mentioned question only. Introduced accounts present base for farthest consideration and in this range analyses. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz- Drwiłło H.G., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2002.
 2. Baka W., Polski sektor bankowy na tle bankowości europejskiej- w kierunku podwyższania konkurencyjności, [W:] Integracja europejska a strategie banków komercyjnych, Baka W. (red.) Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice 1998.
 3. Canals J., Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości, PWN, Warszawa 1997.
 4. Crutchfirld E.E., The High Otuch Solution, The Bankier 1998.
 5. Dobosiewicz Z., Podstawy bankowości, PWN, Warszawa 2000.
 6. Jaworski W.L., Banki polskie- warunki przetrwania, [W:] Finanse: bankowość- dźwignie wzrostu gospodarczego. Część I, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin- Międzyzdroje 1998.
 7. Kosiński B., Tendencje rozwojowe na rynku usług bankowych, [W:] Bankowość na świecie i w Polsce, Oręziak L., Pietrzak B. (red.), Olimpus, Warszawa 2000/2001.
 8. Kosiński B., Zarządzanie przedsiębiorstwem bankowym, Poltext, Warszawa 1999. 9. Pawłowska M., Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, Materiały i studia, NBP, Warszawa czerwiec 2005 r.
 9. Pyka I., Konkurencyjność polskiego sektora banków komercyjnych [W:] Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec perspektywy jej integracji ekonomicznej z Unią Europejską, Syrek M. (red.), Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 1999.
 10. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1998.
 11. Rogowski G., Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Poznań 1998.
 12. Stankiewicz M.J. (red.), Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
 13. Stępień K., Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. Wydanie I, Wydawnictwa Fachowe CedeWu.pl, Warszawa 2004.
 14. The World Competitiveness Report 1994, UN Publications, New York 1994.
 15. Wilkowicz Z., Marża nie daje się ścisnąć, Gazeta Bankowa 1999, Nr 42.
 16. Wojtowicz G., Za małe fundusze za małe aktywa, Bank 1998, Nr 11.
 17. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska. Rozwój rynków, PWN, Warszawa 2001.
 18. Zaleska M., Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw bankowych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 22, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
2300-1232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu