BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Dariusz (Politechnika Koszalińska)
Title
Niektóre aspekty zarządzania jakością
Some Aspects of Quality Management
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2008, nr 12, s. 145-158, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Jakość, Systemy jakości, Kontrola jakości, Audyt, Zarządzanie przez jakość
Quality, Quality systems, Quality inspection, Audit, Total Quality Management (TQM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przeanalizowano niektóre aspekty związane z wdrażaniem i przestrzeganiem norm ISO w zmiennych warunkach na przestrzeni lat. Scharakteryzowano ewolucję systemów jakości od zarządzania typu: TQM, TQC, BPR po najnowsze systemy typu: ISO, OHSAS, AQAP. Analizie poddano strukturę systemu jakości w tym zasoby, personel, audit. (abstrakt oryginalny)

This article presents the autline of the problems of quality management in an enterprise. The evolution of quality systems from quality control to currently implemented and used computer-aided systems had been analized. Examples of structures of such systems, as resources, personel, documentation, audit in the general approach had been given. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berret-Koehler B., Kenneth J., Kiser A., Sashkin M., Putting Total Quality Management to Work, Wiley & Sons, 1993.
 2. Dahlgaard J., Kanji G.K., Kristensen K., Podstawy zarządzania jakością, PWN Warszawa 2000.
 3. Doubownikow B.A., Podstawy naukowej organizacji kierowania jakością, PWE Warszawa 1971.
 4. Gordon J., Jakość wyrobu, Instytut Ekonomiki Przemysłu SGPiS, PWE Warszawa 1971.
 5. Harris M., Human Resource Management a Practicle Approach, Dryden Press, 1997.
 6. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością, Teoria i praktyka, WN PWN S.A, Warszawa-Poznań, 1998.
 7. Kłos Z., Kształtowanie kultury przedsiębiorstwa, ITE, Radom 1997.
 8. Kostrzewa A., Techniczne i ekonomiczne pojęcie jakości wyrobu, PWE, Warszawa 1976.
 9. Niegowska E., ISO 9000 - czy to się opłaca?, Problemy Jakości nr 5, 1996.
 10. Normy ISO 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, 8402, 19011.
 11. Pfohl H., Total Quality Management in der Logistik, Erich Schmidt Verlag, Berlin 1992.
 12. Rączka M., Jakość totalna. Przegląd Odlewnictwa nr 5, 1993.
 13. Recha M., Niektóre rozważania dotyczące zarządzania przez jakość, ZPJ Zetom. Warszawa 2000.
 14. Słowiński B., Podstawy badań i oceny niezawodności obiektów technicznych, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 1996.
 15. Wojciechowski H., ISO 9000 w praktyce, Gdańsk 2000.
 16. Woźniak D., Korczak J., Informatyzacja logistyki wojskowej. I Międzynarodowa Konferencja. Wybrane aspekty funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy. Monografia WEiZ PK nr 131. Koszalin, 2006.
 17. Woźniak D., Korczak J., Logistyczne systemy informatyczne. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Zarządzanie organizacjami gospodarczymi- koncepcje i metody. Łódź 2005. Monografia WOiZ PŁ, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 2006, t. 2.
 18. Woźniak D., Korczak J., Modelowanie systemu logistycznego stanowiska badawczego. I Konferencja Teoria i praktyka modelowania systemów logistycznych Koszalin 2004. Monografia WEiZ PK nr 99. Koszalin, 2004.
Cited by
Show
ISSN
2300-1232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu