BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosiński Rafał (Politechnika Koszalińska)
Title
Przyczyny zmian stawek podatków dochodowych w Unii Europejskiej
Reason at the Changes Income Taxes in European Union Summary
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2008, nr 12, s. 203-212, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Podatek dochodowy, Stawki podatkowe, System podatkowy, Opodatkowanie dochodów
Income tax, Tax rates, Tax system, Taxation of income
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Możliwość powiązania poziomu podatku z wysokością osiąganych dochodów czy obrotów stwarzają stawki procentowe. Ta ich cecha sprawia, że znalazły one szerokie zastosowanie w konstrukcjach podatków. Stawki procentowe mogą być stałe (liniowe, proporcjonalne) i zmienne. Przyglądając się obecnym systemom podatkowym można zauważyć, iż stawki stałe znajdują zastosowanie zarówno w podatkach obrotowych, jak i dochodowych (zwłaszcza od osób prawnych), natomiast stawki zmienne wykorzystywane są przede wszystkim w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych. W ostatnich latach w Unii Europejskiej obserwuje się konkurencję podatkową państw, wyrażającą się w tendencji do obniżania stawek podatków dochodowych.(abstrakt oryginalny)

In last years in European Union observed the tax competition of states, speaking in tendency to reducing the rates of profitable taxes. It speaks many arguments and conducted research for applying linear rates. The height of income taxes has essential influence on enterprises relating the investment, employment and there are their causes in aspiration to maintenance of continuity of power government also. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzeziński B., Głuchowski J., Kosikowski C., Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski, PWE, Warszawa 1998.
 2. Ćwikliński H., Estońska droga do Europy, Uniwersytet Gdański, Sopot 2005.
 3. Douglas R., Holtz-Eakin, Rider M., Rosen H. S., Entrepreneurs, Income Taxes, and Investment, NBER Workin Paper No. 6374, 1998.
 4. Engen E. M., Skinner J., Taxation and Economic Growth, NBER Working Paper No. 5826, 1996.
 5. Funke M., Determining the taxation and investment impacts of Estonia's 2000 income tax reform, Bank of Finland Working Paper no. 15, 2000.
 6. Gadomski W., Liniowy to nie widmo, Gazeta wyborcza z dnia 8 lipca 2005.
 7. Gropp R., Kostial K., The Disappearing Tax Base: Is Foreign Direct Investment (FDI) Eroding Corporate Income Taxes?, IMF Working Paper No. 173, 2000.
 8. Hall R.E., Rabushka A., Podatek liniowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 9. Hettich W., Winner S.L., Positive model of tax structure, Journal of Public Economics, No 24, 1994.
 10. Kula G., Podatek liniowy w praktyce, Gospodarka Narodowa Nr 11-12/2005.
 11. Makowicz B., Harmonizacja podatków pośrednich w Unii Europejskiej, Uniwersytet w Münster - Studia Europejskie 2/2004.
 12. Neneman R., Jaki system podatkowy, CASE 2005.
 13. Samuelson P.S., Fiscal and financial Police for Growth, w: The Collected Scentific Papers of P.A. Samuelson, London 1986.
 14. Sokołowski J., Zarządzanie przez podatki, PWN, Warszawa 1995.
 15. Stuctures of the taxations system in the European Union, European Commission, Luksembourg 2006.
Cited by
Show
ISSN
2300-1232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu