BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pańkowska Małgorzata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Środowiska projektowe przedsięwzięć informatycznych
Project Environments in Information Technology
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (15), 2010, nr 88, s. 238-252, tab., rys.,bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Informatyka w zarządzaniu
Keyword
Przedsięwzięcia informatyczne, Projektowanie systemów informatycznych, Zarządzanie projektem, Zarządzanie przez projekty
IT projects, Information system design, Project management, Management by projects
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorzy książek i opracowań zdecydowanie preferują metodyki rozwoju pojedynczych projektów i koncentrują swoją uwagę na wewnętrznych problemach zarządzania projektem. Nie przedstawiają wystarczająco dobrze powiązań między różnymi projektami i ich połączeń ze środowiskiem społeczno-gospodarczym. Jednakże ze względu na rozwój technologii informacji i komunikacji oraz doskonalenie komputerowego wspomagania zarządzania projektami pojawia się problematyka realizacji sieci połączonych projektów. Celem opracowania jest prezentacja, analiza i porównanie sieci projektów, tj. multiprojekty, portfele projektów, programy i skupienia projektów roll-out. (abstrakt oryginalny)

The authors of project management books and papers prefer one project approach and focus on internal problems of project management. They do not sufficiently well present the connections among projects and with their socio-economic environments. However, because of ICT development and computer supported project management, the project network can be successfully developed. Therefore, the goal of the article is to present, analyze and compare project networks i.e. multiprojects, project portfolios, programmes and roll-out projects clusters.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Project Management Institute Four Campus Boulevard, Newtown Square 2004.
 2. Bowdin G.AJ. i in., Event Management, Elsevier, Amsterdam 2006.
 3. Brandon D., Project Management for Modern Information Systems, IRM Press, Hershey 2006.
 4. Cohen I., Mandelbaum A., Shtub A., Multi-project scheduling and control: A process-based comparative study of the critical chain methodology and some alternatives, "Project Management Journal" 2004, no. 35(2).
 5. Enterprise Value Governance of IT Investments, The Val IT Framework, IT Governance Institute, Rolling Meadows 2006.
 6. Flasiński M., Zarządzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2006.
 7. Gronau N., Collaborative engineering communities - architecture and integration approaches, [w:] M.W.L. Fong (ed.), e-Collaborations and Virtual Organizations, IRM Press, Hershey 2005.
 8. Harrison P., De Haes S., Mapping of Val IT2.0 to MSP, PRINCE2 , and ITIL Vi, ISACA, Rolling Meadows 2009.
 9. Hedeman B., Vis van Heemst G., Fredriksz H., Project Management Based on PRINCE2, Van Haren Publishing, Zaltbommel 2005.
 10. Kendall G.I., Rollins S.C., Advanced Project Portfolio Management and the PMO: Multiplying ROI at Warp Speed, J. Ross Publishing, Boca Raton 2003.
 11. Phillips J., PMP Project Management Professional Study Guide, McGraw-Hill Osborne, Emeryville 2004.
 12. Slovjak M., SAP Rollout Project, http://www.open.hr/hiz/hrusko/RolloutPresCASE3.pdf, 2002.
 13. Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 14. Wysocki R., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu