BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilk Waldemar (Uniwersytet Warszawski)
Title
Miasta zbyt małe na handel z dyskontem
Cities Too Small to Have Discount Stores
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2013, nr 15, s. 21-37, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Przestrzeń publiczna i sektor usług w małych miastach
Keyword
Miasto, Handel, Handel detaliczny, Sklepy dyskontowe, Rozwój handlu, Organizacja handlu, Koncentracja handlu
City, Trade, Retail trade, Discount trade, Trade development, Trade organization, Concentration of trade
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednym z najdynamiczniej rozwijających się formatów handlu są współcześnie sklepy dyskontowe, wykorzystujące w procesie zdobywania rynku strategię niskich cen. Na skutek szybkiego rozwoju o charakterze organicznym oraz fuzji i przejęć na obecnym etapie rozwoju rynku mamy do czynienia z istnieniem kilku sieci sklepów dyskontowych o zasięgu ogólnokrajowym. Placówki te rozmieszczone są w wielu miastach Polski, jednak dosyć nierównomiernie. Wychodząc od analizy wielkości i zasięgu przestrzennego sieci sklepów dyskontowych w Polsce, autor podejmuje się analizy rozwoju tego sektora usług w małych miastach poprzez ukazanie dynamiki tego zjawiska, wskazania czynników lokalizacji oraz porównania pod względem położenia i struktury społeczno-gospodarczej małych miast ze sklepami dyskontowymi i tych bez dyskontów. (abstrakt oryginalny)

One of the most dynamic retail branches today is that of discount stores, which have been increasing their market share through a strategy of offering low prices. As the result of a number of mergers, takeovers, and rapid organic growth, several major discount chains have developed nationwide sales networks in Poland. They all have stores in many Polish cities, although the distribution of them is somewhat uneven. In this paper, the author attempts to analyze the growth patterns in this sector in small cities in Poland. Using an analysis of the size and distribution of discount store chains in Poland as a starting point, the author examines the dynamics of this phenomenon, indicates the geographical factors affecting it, and compares small cities with and without discount stores in terms of their location and socioeconomic structure. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xchg/gus (dostęp 20.08. 2011).
 2. Colla E., 2004, The Outlook for European Grocery Retailing: Competition and Format Development, "International Review of Retail, Distribution and Consumer Research", t. 14, nr 1, s. 47-69.
 3. Domański T., 2005, Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa.
 4. Ghosh A., McLafferty S., 1987, Location Strategies for Retail and Service Firms, Lexington, Mass.
 5. Heinritz G., Klein K.E., Popp M., 2003, Geographische Handelsforschung, Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung, Berlin-Stuttgart.
 6. Jürgens U. (Hrsg.), 2011, Discounterwelten, L. I. S. Verlag, Passau.
 7. Kaczmarek T., 2010, Struktura przestrzenna handlu detalicznego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 8. Maleszyk E., 2006, Przesłanki rozwoju i organizacji handlu dyskontowego w Polsce, "Handel Wewnętrzny", t. 52, nr 1 (300), s. 8-21.
 9. Salvaneschi L., 1996, Location, location, location. How to Select the Best Site for Your Business, Oasis Press/ PSI Research, Grants Pass, Oregon.
 10. Shopping Monitor CEE 2009, GfK + INCOMA Research. http://www.incoma.cz/cz/ols/ los/shopping_monitor_cee_2010.aspx (dostęp 20.06.2011).
 11. Szulce H., 1998, Struktury i strategie w handlu, PWE, Warszawa.
 12. Wilk W., 2005, Miejsce miast w sieciach handlowych - przykład Polski [w:] Lisowski A. (red.), Zmiany przestrzenne i funkcjonalne obszarów miejskich, Prace i Studia Geograficzne, t. 35, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 129-153.
Cited by
Show
ISSN
1508-1117
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu