BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drabik Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zmodyfikowany problem komiwojażera: dwóch komiwojażerów
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Modelowanie matematyczne i ekonometryczne na polskim rynku finansowym, 2008, 171-191, tab. ,rys. ,bibliogr. ,poz.6
Keyword
Ekonomia, Ekonometria, Macierze
Economics, Econometrics, Matrix
Country
Polska
Poland
Abstract
Klasyczny problem komiwojażera możemy modyfikować wieloma sposobami. Zaprezentowana powyżej modyfikacja jest jedną z wielu możliwych. Możemy np. zwiększać wypłaty związane z dotarciem gracza jako pierwszy do określonego miasta. Zróżnicowanie tych wypłat również wydaje się uzasadnione, ponieważ "chłonność rynku" na dany towar w konkretnym mieście może być większa lub mniejsza. W związku z tym wypłaty powinny zależeć od ilości sprzedanego towaru. Możliwy jest również scenariusz polegający na tym, że wypłaty graczy wynikające z dotarcia do określonego miasta jako pierwszy są porównywalne z kosztami podróży zawartymi w macierzy C lub nawet znacząco je przewyższają. Wówczas prawdopodobnie należałoby się zastanowić nad inną niż prezentowana w niniejszej pracy metodą rozwiązania. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dantzig D., Fulkerson R., Johnson S.: Solution of Large-Scale Traveling- Salesman Problem. "Opus. Research" 1954, No 6
  2. Drabik E.: The modified traveling salesman problem: two traveling salesmen's problem. First Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory, Maastricht (Netherlands). Materiały konferencyjne, 24-26.06.2005 r
  3. Flood M.M.: The Traveling- Salesman Problem. "Operations Research" 1956, No 4
  4. Little J.D.C., Murty K.G., Sweeney D.W., Karel C.: An Algorithm for the Traveling Salesman Problem. "Operations Research" 1963, No 6
  5. Grabowski W.: Programowanie matematyczne. PWE, Warszawa 1980
  6. Naddef D.: Polyhedral theory and branch- and- cut algorithms for the symmetric TSP. In: G. Gutin, A.P. Punnen: The traveling salesman problem and its variations. Kluwer Academic Publishers Dordrecht, Boston, London 2002
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu