BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrońska Elżbieta Maria (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych w działalności gospodarczej przedsiębiorstw niefinansowych
Closed-end Investment Funds in the Activity of Non-financial Companies
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 4, s. 883-890, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Fundusze zamknięte, Fundusze inwestycyjne, Fundusz sekurytyzacyjny, Fundusze nieruchomości, Rynek kapitałowy
Closed investment funds, Investment funds, Securitization fund, Real estate funds, Capital market
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja przesłanek, dla których fundusze inwestycyjne zamknięte są traktowane jako atrakcyjne oraz prezentacja możliwości wykorzystania FIZ do prowadzenia działalności przez podmioty niefinansowe. (fragment tekstu)

There has been a very high rate of growth in the number of closed-end investment funds in Poland in recent years. This high rate results from the changes in the legal regulation. It is also important that closed-end investment funds might be used as financial vehicle that let diminish tax burden. Because of these advantages, the closed-end investment funds have become more popular among non-financial companies and are introduced into organizational structure of entities. The article refers to presenting the basic aspects of establishing and running the closed-end investment funds. The article also refers to presenting different practical application of different kinds of closed-end investment funds. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bojańczyk M., Fundusze inwestycyjne jako uczestnicy rynku kapitałowego, SGH, Warszawa 2005.
 2. Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i oceny efektywności, CeDeWu, Warszawa 2010.
 3. ING RED sprzedał udziały w spółce będącej właścicielem Złotych Tarasów, http://biznes.onet.pl (21.03.2012).
 4. Krupa D., Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2008.
 5. Kuciński J., Rynek polskich funduszy inwestycyjnych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.
 6. Perez K., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady, funkcjonowanie, efektywność, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 7. Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2011 r., www.izfa.pl.
 8. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U., nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz. U., nr 231, poz. 1546).
 10. www.fundusze-inwestycyjne.pl.
 11. Wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych, www.stat.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu