BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzyśko Mirosław (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Stanisław Marian Kołodziejczyk (1907-1940)
Stanisław Marian Kołodziejczyk (1907-1940)
Source
Przegląd Statystyczny, 2014, vol. 61, z. 2, s. 203-205, il., bibliogr. s. 205
Statistical Review
Keyword
Biografie, Statystyka matematyczna, Ocena dorobku naukowego
Biography, Mathematical statistics, Scholarly achievements estimating
Note
streszcz., summ.
Kołodziejczyk Stanisław Marian
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Zając K., (2012), Kołodziejczyk Stanisław Marian (1907-1940), w: Krzyśko M. i inni (red.), Statystycy polscy, Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa.
  2. Zasoby Archiwów Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu