BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Elżbieta
Title
Koniunktura w przemyśle Polska : czerwiec 2003
Business Survey Poland : June 2003
Source
Koniunktura w przemyśle. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2003, nr 177, s. 26, wykr. rys., tab.
Keyword
Koniunktura gospodarcza, Przemysł przetwórczy, Zatrudnienie, Zapasy
Business trends, Processing industry, Employment, Inventories
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wskaźnik koniunktury w czerwcu zmniejszył swoją wartość w stosunku do maja i osiągnął wartość +13. W porównaniu z czerwcem 2002 wartość wskaźnika jest wyższa o osiem punktów. W sektorze publicznym wskaźnik wynosi +13, natomiast w sektorze prywatnym osiągnął wartość +14. (fragment tekstu)

The general business indicator in June decreased in relation to May amounting to +13. It was by 8 points higher than in June 2002. The indicator was +13 for the public sector and +14 for the private one. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3220
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu