BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Elżbieta
Title
Koniunktura w przemyśle Polska : sierpień 2003
Business Survey Poland : August 2003
Source
Koniunktura w przemyśle. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2003, nr 179, 31 s., wykr. rys., tab.
Keyword
Przemysł przetwórczy, Koszty produkcji, Struktura produkcji, Zapasy
Processing industry, Production costs, Production structure, Inventories
Note
streszcz., summ.
Abstract
Koniunktura w przemyśle przetwórczym w sierpniu poprawiła się. Wskaźnik koniunktury w sierpniu zwiększył swoją wartość w stosunku do lipca o dwa punkty i wynosi +13. W obu sektorach wskaźnik koniunktury przyjął podobną wartość, +13 punktów w sektorze publicznym i +12.5 w sektorze prywatnym. (fragment tekstu)

Business situation in manufacturing industry got better in August. The business indicator in August rose by 2 points in relation to July, amounting to +13. In both sectors the business indicator was similar, amounting to +13 in the public sector and +12.5 in the private sector. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3220
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu