BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bryła Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zarządczy wymiar rachunku kosztów postulowanych
Managerial Dimension of Postulated Cost Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 70, s. 19-26, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Zarządzanie kosztami, Rachunek kosztów, Analiza odchyleń kosztów
Management accounting, Costs management, Cost accounting, Cost deviation analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - prezentacja rachunku kosztów postulowanych jako elementy operatywnej rachunkowości zarządczej, wspomagającego różnorodne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem. Metodologia badania - studia literatury przedmiotu, zwłaszcza w zakresie możliwości wdrożenia rozwiązań modelu kosztów postulowanych w przedsiębiorstwach różnych branż. Wynik - rachunek kosztów postulowanych spełnia określone funkcje wewnątrz przedsiębiorstwa, tj. funkcję informacyjną, kontrolną, planowania, organizowania, koordynowania, motywowania, kalkulacyjna oraz sterowania. Oryginalność/Wartość - zastosowanie tej koncepcji we współczesnych przedsiębiorstwach pozwala na bieżące (w możliwym zakresie) oraz okresowe ujawnianie odchyleń powstałych w procesie produkcji lub świadczenia usług, ze wskazaniem przyczyn oraz komórek (ośrodków odpowiedzialności) i przedmiotu (usługi), którego dotyczą. (abstrakt oryginalny)

Purpose - presentation of the postulated cost accounting as the operative system of management accounting, supporting various aspects of business management. Design/Methodology/Approach - literature studies, particularly with regard to the possibility of implementing postulated cost accounting solutions in various industries. Findings - postulated cost accounting fulfills important functions within the company, for example informative function, control, planning, organizing, coordinating, motivating, imputed and control. Originality/Value - the application of this concept in modern enterprises allows you to show deviations - current and periodic reports, which were created in the production process or the provision of services, indicating the reasons and activity centers (responsibility centers) and object (services) to which they relate. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berus W., Bartnikowski S. (1959), Normatywny rachunek kosztów w fabryce narzędzi, "Rachunkowość" nr 1 i 2.
 2. Fedak Z. (1959), Rachunek kosztów postulowanych w przemyśle, "Rachunkowość" nr 4.
 3. Gierusz J. (1996), Rachunek kosztów produkcji sprzężonej. Aspekty metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 4. Jarugowa A., Malc W., Sawicki K. (1983), Rachunek kosztów, PWE, Warszawa.
 5. Malc W. (1963), Rachunek kosztów postulowanych w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa.
 6. Matuszewicz J. (1971), Rachunek kosztów postulowanych. Monografie i Opracowania SGPiS, Warszawa.
 7. Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. Rachunek kosztów (2003), red. D. Sołtys, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Skrzywan S., Fedak Z. (1960), Rachunkowość w przedsiębiorstwie przemysłowym, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Warszawa.
 9. Słownik Języka Polskiego (2003), red. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Sołtys D. (2005), Rachunek kosztów postulowanych w controllingu przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Zapolski Z. (1958), Normatywny rachunek kosztów w Południowych Zakładach Wytwórczych Silników Elektrycznych w Tarnowie, "Rachunkowość" nr 10.
 12. Zapolski Z. (1959), Normatywny rachunek kosztów w Południowych Zakładach Wytwórczych Silników Elektrycznych w Tarnowie, "Rachunkowość" nr 10 i 11.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu