BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Jan (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Gębarowski Marcin (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Targi a rozwój miasta i regionu (na przykładzie Rzeszowa oraz województwa podkarpackiego)
Fairs in the development of a town and region (based on the example of Rzeszów and the Subcarpathian Voivodship)
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2008, z. 86, s. 24-36, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Miasto, Rozwój regionalny, Targi, Atrakcyjność inwestycyjna
City, Regional development, Fair, Investing attractiveness
Note
summ., streszcz.
Country
Rzeszów, Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstract
Duże i profesjonalnie przygotowane imprezy targowe, o wizerunku prestiżowych wydarzeń, są pożądane przez władze wielu polskich miast. Przedsięwzięcia wystawiennicze zyskały przede wszystkim wymiar komercyjny, generując stałe dochody dla danego terytorium. Jednak ważny jest również ich wymiar niematerialny, gdyż targi podnoszą znaczenie danego ośrodka. Posiadanie znanego oraz dobrze zorganizowanego centrum wystawienniczego jest jednym z ważnych elementów decydujących o randze współczesnego miasta. Z przeprowadzonych obserwacji rozwoju imprez targowych, organizowanych od kilkunastu lat na terenie województwa podkarpackiego, wynika, że były one ściśle powiązane z lokalnym środowiskiem społeczno-gospodarczym. Stanowiły one ważny czynnik stymulujący rozwój regionalny, przyczyniając się do generowania nowych miejsc pracy w różnych działach gospodarki. Wpływały również na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miast oraz promowały je w kraju i za granicą. Przedstawione przykłady potwierdzają, że targi stały się nieodłącznym elementem infrastruktury współczesnego miasta, aspirującego do miana liczącego się ośrodka w regionie. Wrastają one w pejzaż miejski podobnie jak dworce, lotniska czy inne elementy infrastruktury.(fragment tekstu)

In this article the impact of exhibition events on the development of towns and regions where they are held has been discussed. Special attention has been given to multi-dimensional impact of fairs on local environment. Many examples have been presented, though our main focus has been on the town of Rzeszów and the Subcarpathian Voivodship.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bartkowiak W., Poznańskie czerwce, "Kronika Miasta Poznania", Nr 2, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 1996.
 2. Kamiński A., Wrocławskie targi i wystawy w systemie propagandy hitlerowskiej w latach 1933-1944, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
 3. Wojciechowski H., Targi i wystawy gospodarcze, PWN , Warszawa 1986.
 4. Wrana J., Wystawiennictwo - strukturalne ogniwo rozwoju miasta, Oficyna Saska, Kraków 2002.
 5. Bielewicz A., Wystawcy rozwijają się, "Gazeta o targach", dodatek do "Gazety Wyborczej", Nr 295(5302), 2006.
 6. Kuca A. A., Targi w ekonomii miasta, "Gazeta Targowa", Nr 7(244), 2000
 7. Łuczak A., Znaczenie targów dla miasta i regionu, "Gazeta Targowa", Nr 8(236), 1999.
 8. Nowak Z., Rozwód Poznania z Kielcami, "Gazeta o targach", dodatek do "Gazety Wyborczej", Nr 295(5302), 2006.
 9. Polska walczy o Expo w 2012!, http://www.stoisko.pl/?&o=2192
 10. Sielanko A., Dobry czas dla organizatorów wystaw, "Targi w Polsce i na świecie", dodatek do "Rzeczpospolitej", Nr 285(7579), 2006.
 11. Szromnik A., Targi i rynek targowy a aktywizacja lokalnego środowiska gospodarczego, "Samorząd Terytorialny", Nr 10(106), 1999.
 12. Wrocław znowu chce Expo, "Polityka", Nr 44(2528), 2005.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu