BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Materna Grzegorz (Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie), Zimon Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Metody optymalizacji kosztów w wybranym podmiocie leczniczym
Methods of Costs Optimization for Choosing Health Care Entity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 70, s. 89-93, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Keyword
Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Analiza kosztów, Koszty, Zakupy grupowe
Management in healthcare, Cost analysis, Costs, Group purchasing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - w artykule przeprowadzono analizę kosztów w wybranym podmiocie leczniczym. Celem artykułu jest zaprezentowanie metod optymalizacji kosztów. Metodologia badania - badania zostały przeprowadzone na podstawie danych finansowych analizowanej jednostki. Wynik - zaprezentowane sposoby optymalizacji kosztów w postaci zakupów grupowych i wprowadzenia kontraktów doprowadziły do redukcji wybranych pozycji kosztów. Oryginalność/Wartość - w artykule przedstawiono bariery, z jakimi spotyka się kadra zarządzająca wprowadzając nowe rozwiązania ukierunkowane na redukcję kosztów. (abstrakt oryginalny)

Purpose - in the article the costs analysis of the selected public health units were discussed. The purpose of this article is to present methods for optimizing costs. Design/Methodology/approach - research has been conducted on the basis of financial data of the analyzed unit. Findings - presented solutions for the costs optimization in the form of group purchasing and the introduction of contracts resulted in the reduction in the costs of the selected items. Originality/value - the paper presents a barrier which the executives who launch themethods for the costs reduction meet. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza (2010), red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa.
  2. Leowski J. (2004), Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
  3. Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa (2007), red. A. Karmańska, Difin, Warszawa.
  4. Zimon G. (2011), Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwach tworzących zintegrowany system dostaw, praca doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. W. Szczęsnego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  5. Zyznarska-Dworczak B. (2011), W poszukiwaniu znaczenia terminu zarządzania kosztami, w: Dylematy współczesnej rachunkowości, red. W. Gabrusewicz, J. Samelak, Zeszyty Naukowe nr 174, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  6. Zyznarska-Dworczak B. (2007), Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu