BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Edward (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rachunek wyników i ocena rentowności klientów z wykorzystaniem rachunku kosztów pełnych
Results Account and Customer Profitability Appraisal Using the Total Absorption Costing Method
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 70, s. 105-113, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Keyword
Rachunek wyników, Relacje z klientami, Rachunek kosztów
Income statement, Relationships with customers, Cost accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - głównym celem artykułu jest ukazanie roli rachunku wyników opartego na rachunku kosztów pełnych, w ocenie rentowności klientów w ramach koncepcji zarządzania relacjami z klientami. Metodologia badania - aby zrealizować cel artykułu dokonano krytycznego przeglądu literatury oraz przeprowadzono badanie empiryczne w wybranym przedsiębiorstwie usługowym. Wynik - w artykule przedstawiono zasady ustalania wyników ze sprzedaży w układzie klientów i oceny rentowności klientów oraz wykazano praktyczną przydatność zaproponowanych rozwiązań. Oryginalność/Wartość - propozycje metodyczne wspomagają relacje z klientami ukierunkowane na optymalizację wyników ze sprzedaży produktów i kształtowanie odpowiednich relacji z klientami. (abstrakt oryginalny)

Purpose - presenting the role of total absorption costing method of results account calculation in appraising customer profitability, within the framework of customer relation management concept. Design/Methodology/approach - a critical review of professional literature, supplemented by empirical study of a selected service sector company. Findings - principles for calculating customer sales results and customer profitability appraisal are presented, together with proof of concept for the applicability of practical solutions presented herein. Originality/value - methodological solutions postulated herein are focused on optimising product sale results and supporting proper relations with customers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Blattberg R.C., Getz G., Thomas S. (2004), Klient jako kapitał, MT Biznes, Czarnów.
  2. Greenberg P. (2001), CRM At the Speer of Lihgt, Osbonr/McGraw-Hill, Berkley.
  3. Gupta S., Lehman D.R. (2003), Customers as Assets, "Journal of Interactive marketing" vol. 19, no. 2.
  4. Migut G. (2004), Analiza danych i CRM, StatSoft Polska, Warszawa.
  5. Nowak E., Wierzbiński M. (2011), Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa.
  6. Swift R.S. (2001), Accelerating Customer Relationship. Using CRM and Relationship Technoligies, Prentice Hall, London.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu