BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciejewski Marcin
Title
Wewnętrzne normy jakościowe w organizacjach ochrony zdrowia
Source
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług, 2009, nr 1, s. 118-120
Issue title
Podstawy strategii projakościowej w usługach medycznych. Teoria i studia przypadków. Tom II
Keyword
Normy jakościowe, Placówki służby zdrowia, Jakość usług medycznych, Służba zdrowia, Badanie jakości usług
Quality standards, Medical facilities, Quality of medical services, Health service, Service quality tests
Abstract
Jakość i jej rozumienie w sektorze usług zarówno przez usługodawców jak i usługobiorców to nurtująca problematyka niedająca się wyjaśnić w kilku zdaniach. Złożoność pojęcia, ale również złożoność sektora usług są ściśle ze sobą związane. Jeśli chodzi o definicję jakości to nie ma sprecyzowanej definicji. Te, które dziś obowiązują zaczerpnięte są ze standardów ISO, które w swoich początkach dotyczyły tylko i wyłącznie sektora produkcyjnego. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. ISO - International Organization for Standardization.
  2. Zarządzanie komercyjną firmą medyczną, K. Perechuda, M. Kowalewski, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008.
  3. K. Rogoziński, Nowy marketing usług, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
Cited by
Show
ISSN
1641-6465
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu