BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Motywacje do pracy w controllingu: wyniki badań empirycznych
Percieved Motivation of Working in Controlling: Empirical Study Results
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 70, s. 115-123, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Keyword
Motywacja do pracy, Controlling, Badania ankietowe
Work motivation, Controlling, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem badania jest stwierdzenie, w jaki sposób różne motywatory są oceniane jako zachęta do pracy w controllingu. Metodologia badania - zastosowano badania empiryczne z wykorzystaniem metody ankietowej. Wynik - stwierdzono zróżnicowanie oceny tego, jak poszczególne czynniki motywują do pracy w controlingu, w zależności od tego, jakie są rzeczywiste i deklaratywne powiązania osób dokonujących takiej oceny. Oryginalność/Wartość - tematyka związana z pracą controllera pod kątem psychologicznym i behawioralnym nie była wcześniej w Polsce przedmiotem badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the goal of the research is to identify how different motivators are assessed as motivating to work in controlling. Design/Methodology/approach - the empiric study was conducted with a usage of questionnaire method. Findings - the differentiation of assessment of how different motivators motivate to work in controlling, depends on the real and declarative connections with controlling of people who assess given motivators. Originality/value - the filed of psychological and behavioural aspects of controller's work hasn't been researched in Poland by usage of empiric methods before. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Armstrong M. (2013), Zarządzanie Wynagrodzeniami, Wydanie II, Wolters Kluwer, Warszawa.
  2. Kostera M., Kownacki S., Szumski A. (2006), Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Nowak M. (2013a), Controllers, Non-controllers and Potential Future Controllers. Preferences on Individualism or Collectivism in Professional Work, "Research Papers of Wroclaw University of Economics" no. 290, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław.
  4. Nowak M. (2013b), Controlling w zarządzaniu. Uwarunkowania psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  5. Nowak M. (2013c), Praca w controllingu a przybierane role grupowe. Analiza wyników badań empirycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 289, Wrocław 2013.
  6. Nowak M. (2013d), Risk Preferences of Controllers, Non-controllers and Potential Future Controllers. Analysis of Empirical Study, w: Quantitative Methods in Accounting and Finance, ed. by: R. Mtoryn, E. Nowak, Ukrainian State Unversity of Finance and Foreign Trade, Kyiv.
  7. Nowak M. (2013e), Świadomość wykonywania zadań controllera. Deklaracje dotyczące pracy w controllingu a rzeczywista realizacja zadań z jego zakresu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 765, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 61, t. 2, Szczecin 2013.
  8. Tavris C., Wade C. (2008), Psychologia. Podejścia i Koncepcje, Prentice Hall, Zysk i S-ka, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu