BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowska Beata
Title
Wyznaczanie kryteriów ocen jakościowych w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie
Source
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług, 2009, nr 1, s. 131-132
Issue title
Podstawy strategii projakościowej w usługach medycznych. Teoria i studia przypadków. Tom II
Keyword
Ocena jakości usług zdrowotnych, Opieka zdrowotna, Placówki służby zdrowia, Metoda SERVQUAL, Kryteria oceny
Quality evaluation of health care services, Health care, Medical facilities, SERVQUAL method, Evaluation criteria
Company
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie
Abstract
Szpital tak jak i każda inna firma w swoich działaniach skoncentrowany powinien być na jakości świadczonych usług. Żeby móc podjąć działania mające na celu podniesienie jakości usług należy wpierw zrozumieć co oznacza jakość w usługach medycznych. Nie jest to sprawa prosta, gdyż pojęcie jakości cechuje się dużą subiektywnością oraz ma różnorodne rozumienie w zależności od tego z pozycji kogo spojrzymy na usługę. Najczęściej spotykane określenia wynikają z punktu widzenia zarządzającego zakładem opieki zdrowotnej lub pacjenta. I tak na zagadnienie można spojrzeć na dwa sposoby. Pierwszy uznając jakość placówki jako sumę składową jakości poszczególnych świadczeń cząstkowych. Oceniając działania (procesy) występujące w szpitalu i porównując je do okresów poprzednich lub do innych szpitali można zweryfikować poziom świadczeń udzielanych w placówce. Przy czym realizacja odpowiednich procesów winna być na pożądanym wcześniej określonym poziomie. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1641-6465
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu