BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Remlein Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Cash pooling jako instrument zarządzania środkami pieniężnymi w grupie kapitałowej
Cash Pooling as a Instrument of Cash Management in Companies Group
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 70, s. 135-145, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Keyword
Zarządzanie gotówką, Cash pooling, Grupa kapitałowa, Zarządzanie finansami
Cash management, Cash pooling, Capital group, Financial management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - zaprezentowanie rozwiązań stosowanych w procesie zarządzania środkami pieniężnymi grupy kapitałowej. Podjęto również próbę przybliżenia istoty cash poolingu oraz zidentyfikowania korzyści i kosztów jego stosowania w praktyce polskich grup kapitałowych. Metodologia badania - teza artykułu sprowadza się do stwierdzenia, że cash pooling jako instrument zarządzania środkami pieniężnymi przyczynia się do optymalizacji przepływów pieniężnych w grupie kapitałowej. W celu zdiagnozowania zakresu przedmiotowego artykułu wykorzystano metodę analizy literatury. Na potrzeby oceny efektywności cash poolingu zastosowano metodę analizy porównawczej oraz praktycznych rozwiązań. Wynik - zidentyfikowano korzyści cash poolingu: - poprawa płynności finansowej grupy kapitałowej, - minimalizacja kosztów finansowych, - dodatkowe przychody z tytułu odsetek od lokaty bankowej, - atrakcyjniejsze warunki umowy z bankiem. Stosując cash pooling, grupa kapitałowa ponosi również koszty związane z wdrożeniem systemu zarządzania środkami pieniężnymi oraz koszty administrowania i zarządzanie tym systemem. Oryginalność/Wartość - cash pooling stanowi stosunkowo nowy, efektywny instrument zarządzania środkami pieniężnymi w grupie kapitałowej. W Polsce brak regulacji prawnych w tym zakresie, a mimo to popularność cash poolingu wzrasta.(abstrakt oryginalny)

Purpose - to present the solutions applied in the cash management of companies' group. The paper describes the essence of cash pooling. It also shows the benefits and the costs of cash pooling. Design/Methodology/approach - the argument of the article is cash pooling as a instrument of cash management contributes to the optimization of cash flows of companies' group. Research methods: analysis of the literature, comparative analysis and practical solutions. Findings - the benefits of cash pooling: a) improve liquidity of companies' group; b) minimization of the financial costs; c) additional interest income from bank deposits; d) attractive terms of the agreement with the bank. The implementation costs of the cash management system and the costs of administration and management of this system. Originality/value - cash pooling is a new, efficient cash management instrument in companies' group. In Poland, There is no regulation in this area and the popularity of cash pooling is increasing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dąbrowska M. (2010), Usługa cash pool - efektywne zarządzanie wspólną płynnością finansową w grupie kapitałowej, w: Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa.
 2. Dąbrowski T., Olszewski M. (2007), Cash Pooling in Poland, www.internationallawoffice.com.
 3. Dmowski A. (2009), National cash pooling - nierzeczywisty cash pooling jako forma zarządzania płynnością finansową - konsekwencje podatkowe, www.spolkigieldowe.bdo.pl.
 4. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków (2008), red. M. Panfil, Difin, Warszawa.
 5. Grabowska M. (2012), Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 6. Karmańska A., Szumielewicz W. (2003), Rachunkowość zarządcza grup kapitałowych - nowe wyzwanie, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 7. Kozierkiewicz R. (2009), Dictionary of Accounting, Audit and Tax Term, www.mrf.pl.
 8. Owczarczyk Ł. (2009), Aspekty podatkowe usługi cash poling, www. mrf.pl.
 9. Remlein M. (2013), Konsolidacja środków pieniężnych jako instrument zarządzania przepływami pieniężnymi w grupie kapitałowej, w: Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Trocki M. (2004), Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Sierpińska M., Wędzki D. (2002), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Szumielewicz W. (2009), Cash management w grupach kapitałowych. Diagnozowanie, kształtowanie, ocena, Difin, Warszawa.
 13. Tomala P. (2002-2003), Cash poolong jako metoda poprawy efektywności, "Finansista" nr 12/2002-1/2003.
 14. Zawal-Kubiak H. (2004), Cash pooling - skutki w podatku dochodowym, "Przegląd podatkowy" nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu