BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichomska Małgorzata
Title
Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej na podstawie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
Source
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług, 2009, nr 1, s. 168-169
Issue title
Podstawy strategii projakościowej w usługach medycznych. Teoria i studia przypadków. Tom II
Keyword
Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Restrukturyzacja, Regulacje prawne, Placówki służby zdrowia, Służba zdrowia
Health care institution, Restructuring, Legal regulations, Medical facilities, Health service
Company
Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
Abstract
Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005r., Nr 78, poz. 684 z późń. zm.) w ciągu dwóch lat wszystkie publiczne placówki medyczne powinny zostać przekształcone w spółki użyteczności publicznej. Definicję takiego podmiotu zawiera art. 35b ust. 1 powyższej ustawy, który określa, że restrukturyzacją mogą być objęte tylko jeden raz zakłady opieki zdrowotnej, które w dniu 31 marca 2003 r. zatrudniały ponad 50 osób. Ustawa dopuszcza możliwość upadłości. Celem tego procesu było przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki użyteczności publicznej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r., Nr 78, poz. 684 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r., Nr 192, poz. 1181 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1995 r., Nr 1, poz. 2 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1641-6465
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu